Cennik 禄

Informacje 禄

Zg艂oszenie na WDN 禄
Wspomaganie szk贸艂


Szukaj (239 dost臋pnych)

Trening kreatywnego my艣lenia i dzia艂ania
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Rozwijanie i kszta艂towanie umiej臋tno艣ci kreatywnego my艣lenia i dzia艂ania z wykorzystaniem prostych narz臋dzi
Program
Serdecznie zapraszam na 6-godzinne warsztaty, kt贸rych celem jest rozwijanie i kszta艂towanie umiej臋tno艣ci kreatywnego my艣lenia i dzia艂ania z wykorzystaniem prostych narz臋dzi.

Warsztaty odb臋d膮 si臋 w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu przy ul. G艂ogowskiej 27 w sali 1.34 w dniu 8 pa藕dziernika 2016 r. (sobota ) godz. 9:00 - 13:45

Koszt warsztat贸w wynosi 90 z艂.

Zaj臋cia prowadzone s膮 w spos贸b aktywny, maj膮 prowadzi膰 do lepszego wykorzystania wiedzy zwi膮zanej z funkcjonowaniem m贸zgu do tworzenia sytuacji dydaktycznych rozwijaj膮cych inteligencje wielorakie i potencja艂 rozwojowy uczni贸w.

Prosz臋 o potwierdzenie udzia艂u w warsztatach do dnia 05.10.2016 r. drog膮 elektroniczn膮 bbulka@rcre.opolskie.pl. lub tel. 77 4047560.

Zapraszam

Beata Zofia Bu艂ka
Rodzaj oferty Warsztaty
6h
Termin zg艂oszenia 2016-09-30 Termin realizacji 2016-05-07
- 2016-10-08
Odp艂atno艣膰 90 PLN
Organizator Beata Zofia Bu艂ka, tel.774047560, email: bbulka@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Rozw贸j osobisty i zawodowy nauczyciela

Kurs z zakresu metodyki nauczania j臋zyka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Uzyskanie kwalifikacji z przygotowania pedagogiczno-metodycznego do nauczania danego j臋zyka obcego na etapie wczesnoszkolnym (Rozporz膮dzenie MEN z dnia 12.03.2009
r. Dz. U. Nr 50, poz. 400)
Program
Zaj臋cia realizowane po uzyskaniu zgody Opolskiego Kuratora O艣wiaty; zjazdy weekendowe (1-2 razy w miesi膮cu po 16h); 1600-2000 z艂 w zale偶no艣ci od liczby uczestnik贸w (12-20 os), p艂atne w 3 ratach; 240h (w tym 90h pracy w艂asnej)
Rodzaj oferty Kursy kwalifikacyjne
240h
Termin zg艂oszenia 2016-09-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 2000 PLN
Organizator Anna Patelska-G贸rna, tel.774047580, email: apatelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogiczno - metodycznego do nauczania j臋zyka angielskiego
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Uzyskanie kwalifikacji z przygotowania pedagogiczno-metodycznego do nauczania danego j臋zyka obcego (Rozporz膮dzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. Dz. U. Nr 50, poz. 400)
Program
Zaj臋cia realizowane po uzyskaniu zgody Opolskiego Kuratora O艣wiaty; zjazdy weekendowe (1-2 razy w miesi膮cu po 16h); 1600-2000 z艂 w zale偶no艣ci od liczby uczestnik贸w (12-20 os), p艂atne w 3 ratach; 280 (w tym 140h pracy w艂asnej)
Rodzaj oferty Kursy kwalifikacyjne
280h
Termin zg艂oszenia 2016-09-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 2000 PLN
Organizator Anna Patelska-G贸rna, tel.774047580, email: apatelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kursy kwalifikacyjne

Kurs z zakresu metodyki nauczania j臋zyka niemieckiego na etapie wczesnoszkolnym
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Uzyskanie kwalifikacji z przygotowania pedagogiczno-metodycznego do nauczania danego j臋zyka obcego na etapie wczesnoszkolnym (Rozporz膮dzenie MEN z dnia 12.03.2009
r. Dz. U. Nr 50, poz. 400)
Program
Zaj臋cia realizowane po uzyskaniu zgody Opolskiego Kuratora O艣wiaty; zjazdy weekendowe (1-2 razy w miesi膮cu po 16h); 1600-2000 z艂 w zale偶no艣ci od liczby uczestnik贸w (12-20 os), p艂atne w 3 ratach; 240h (w tym 90h pracy w艂asnej)
Rodzaj oferty Kursy kwalifikacyjne
240h
Termin zg艂oszenia 2016-09-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 2000 PLN
Organizator Anna Patelska-G贸rna, tel.774047580, email: apatelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogiczno - metodycznego do nauczania j臋zyka niemieckiego
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Uzyskanie kwalifikacji z przygotowania pedagogiczno-metodycznego do nauczania danego j臋zyka obcego (Rozporz膮dzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. Dz. U. Nr 50, poz. 400)
Program
Zaj臋cia realizowane po uzyskaniu zgody Opolskiego Kuratora O艣wiaty; zjazdy weekendowe (1-2 razy w miesi膮cu po 16h); 1600-2000 z艂 w zale偶no艣ci od liczby uczestnik贸w (12-20 os), p艂atne w 3 ratach; 280 (w tym 140h pracy w艂asnej)
Rodzaj oferty Kursy kwalifikacyjne
280h
Termin zg艂oszenia 2016-09-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 2000 PLN
Organizator Anna Patelska-G贸rna, tel.774047580, email: apatelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kursy kwalifikacyjne

Kurs j臋zyka angielskiego
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Kszta艂cenie j臋zykowe 鈥 rozwijanie kompetencji j臋zykowych na r贸偶nych poziomach zaawansowania
Program
Zaj臋cia z podzia艂em na grupy na r贸偶nym poziomie zaawansowania. Kurs prowadzony w formie blended learning, 40 godz zaj臋膰 odb臋dzie si臋 na platformie e-learningowej.
Rodzaj oferty Kursy
120h
Termin zg艂oszenia 2016-09-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 1500 PLN
Organizator Anna Patelska-G贸rna, tel.774047580, email: apatelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny J臋zyki obce

Pot臋ga czytania - czytanie do pot臋gi
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przedstawienie ciekawych sposob贸w omawiania lektur , prezentacja nowych lektur z obowi膮zuj膮cej podstawy programowej, przedstawienie mo偶liwo艣ci powo艂ywania w szko艂ach Dyskusyjnych Klub贸w Edukacyjnych
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
   Termin realizacji 2016-05-31 Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Agnieszka Skrzydelska, tel.774047564, email: askrzydelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Edukacja humanistyczna

Zagrajmy w co艣! - gry literacko-j臋zykowe na j臋zyku polskim
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Kszta艂cenie 艣wiadomo艣ci i sprawno艣ci j臋zykowej uczni贸w, stymuluowanie procesu nabywania wiedzy poprzez wykorzystywanie emocji, element贸w zabawy i wsp贸艂zawodnictwa聽
Rodzaj oferty Warsztaty
16h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Agnieszka Skrzydelska, tel.774047564, email: askrzydelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Edukacja humanistyczna

Jak pom贸c uczniom osi膮gn膮膰 sukces edukacyjny?
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przedstawienie aktywizuj膮cych metod i technik nauczania-uczenia si臋 maj膮cych wp艂yw na motywowanie uczni贸w do pracy
Rodzaj oferty Warsztaty
6h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Beata Zofia Bu艂ka, tel.774047560, email: bbulka@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Metody pracy i innowacje pedagogiczne

Jak ocenia膰, 偶eby motywowa膰?

Cel
Okre艣lenie w艂asnego systemu warto艣ci w ocenianiu, zdobycie praktycznych umiej臋tno艣ci w ocenianiu motywuj膮cym ucznia
Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Beata Zofia Bu艂ka, tel.774047560, email: bbulka@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Szkolenie realizowane na zlecenie dyrektora

Wychowanie fizyczne w szkole. Jak motywowa膰 uczni贸w do aktywnego uczestnictwa w zaj臋ciach?
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Poznanie metod, technik i sposob贸w na realizacj臋 podstawy programowej oraz sposob贸w motywowania uczni贸w do aktywnego uczestnictwa w zaj臋ciach
Program
dla nauczycieli wychowania fizycznego
Dodatkowe informacje
Zaj臋cia poprowadz膮 doradcy metodyczni wychowania fizycznego
Rodzaj oferty Seminaria
5h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Beata Zofia Bu艂ka, tel.774047560, email: bbulka@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kultura fizyczna

Rozwijanie umiej臋tno艣ci uczenia si臋 poprzez zastosowanie metody LDL
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Zastosowanie aktywizuj膮cej metody nauczania w celu zwi臋kszenia efektywno艣ci uczenia si臋. Poznanie technik nauczania w metodzie LDL oraz nowej roli nauczyciela i ucznia w procesie dydaktycznym
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Anna Patelska-G贸rna, tel.774047580, email: apatelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny J臋zyki obce

Tw贸rcze wykorzystanie narz臋dzi ICT na lekcji j臋zyka obcego
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Rozwijanie kompetencji pos艂ugiwania si臋 narzedziami ICT w celu przygotowania kreatywnych lekcji. Poznanie mo偶liwo艣ci realizacji zaj臋膰 z wykorzystaniem program贸w: Fotostory, Windows Movie Maker, Wordle i Etherpad
Rodzaj oferty Warsztaty
12h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Anna Patelska-G贸rna, tel.774047580, email: apatelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny J臋zyki obce

Projekt edukacyjny WebQuest
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Rozwijanie umiej臋tno艣ci pracy metod膮 projektu w oparciu o zasoby Internetu
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Anna Patelska-G贸rna, tel.774047580, email: apatelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Metody pracy i innowacje pedagogiczne

Realizacja podstawy programowej w edukacji matematyczno-przyrodniczej
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Wsparcie w planowaniu i monitorowaniu realizacji podstawy programowej w edukacji matematyczno-przyrodniczej. Analiza cel贸w i wymaga艅 szczeg贸艂owych.
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Izabela Szczepa艅ska, tel.774047588, email: iszczepanska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Edukacja matematyczno-przyrodnicza


© RCRE 2014 - 2016            Pomoc techniczna: 77 404 75 41            Zg艂oszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy