Cennik 禄

Informacje 禄

Zg艂oszenie na WDN 禄
Wspomaganie szk贸艂


Oferta - plakat


Szukaj (173 dost臋pnych)

Rozw贸j i awans zawodowy nauczycieli MIANOWANYCH
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przygotowanie do planowania i realizacji w艂asnego planu rozwoju zawodowego
Program
Przygotowanie i realizacja w艂asnego planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie dokument贸w ( wzory pism) do wniosku do KURATORA O艢WIATY
o rozpocz臋cie procedury nadania stopnia nauczyciela DYPLOMOWANEGO
Przygotowanie do rozmowy przed komisj膮 KWALIFIKACYJN膭
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-10-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 100 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Rozw贸j osobisty i zawodowy nauczyciela

STATUT PRZESZKOLA jako podstawowy dokument okre艣laj膮cy jego funkcjonowanie - procedury dokonywania zmian DYREKTORZY PRZEDSZKOLI
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Rola i znaczenie Statutu i jego zapis贸w w organizacji i funkcjonowaniu Dyrektora, nauczycieli, rodzic贸w i uczni贸w
Procedury dokonywania zmian w Statucie
Rodzaj oferty Warsztaty
12h
Termin zg艂oszenia 2017-10-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Prawo o艣wiatowe

Kurs dla kierownik贸w plac贸wek wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przygotowanie do kierowania plac贸wk膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
Program
Program kursu
1. Planowanie pracy wychowawczej - 1 godz.
2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i m艂odzie偶y:: - 1 godz.
podzia艂 na grupy, wyb贸r samorz膮du, rada kolonii - obozu,
rozk艂ad dnia, ,rada wychowawc贸w

3. Bezpiecze艅stwo 偶ycia i zdrowia uczestnik贸w - 2 godz.

- abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprz臋tu do 膰wicze艅 udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabieg贸w resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) 3 godz

4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadr膮 pedagogiczn膮 oraz z personelem administracyjno-obs艂ugowym, elementy zarz膮dzania kryzysowego 2 godz.

5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku
Dodatkowe informacje
Na zako艅czenie kursu

Egzamin sprawdzaj膮cy wiedz臋 i umiej臋tno艣ci zdobyte podczas kursu
Rodzaj oferty Kursy
10h
Termin zg艂oszenia 2017-10-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 100 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kursy specjalistyczne

Jak tworzy膰 przedszkole/szko艂臋 promuj膮c膮 zdrowie?
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przygotowanie do pe艂nienia roli lidera i /lub koordynatora w SzPZ. Poznanie koncepcji i strategii tworzenia SzPZ; nabycie umiej臋tno艣ci zarz膮dzania projektami promocji zdrowia
Program
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnik贸w do wype艂niania zada艅 koordynatora
w szko艂ach i plac贸wkach promuj膮cych zdrowie, szkolenie umiej臋tno艣ci projektowania pracy profilaktyczno-wychowawczej zgodnie z koncepcj膮, strategi膮 dzia艂a艅 oraz standardami SzPZ. Wa偶nym celem jest nabycie umiej臋tno艣ci zarz膮dzania projektami promocji zdrowia (od diagnozy do ewaluacji) oraz autoewaluacji w艂asnych dzia艂a艅 szko艂y w zakresie realizacji standard贸w SzPZ.
Rodzaj oferty Warsztaty
18h
Termin zg艂oszenia 2018-04-30 Termin realizacji 2017-04-08
- 2017-04-29
Odp艂atno艣膰 150 PLN
Organizator Agnieszka Skrzydelska, tel.774047564, email: askrzydelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia
Terminarz 2017-04-08 9:00 - 15:00 Opole, ul. G艂ogowska 27, parter sala 1.34
2017-04-29 9:00 - 15:00 Opole, ul. G艂ogowska 27, parter sala 1.34

Pot臋ga czytania - czytanie do pot臋gi
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przedstawienie ciekawych sposob贸w omawiania lektur , prezentacja "nowych" lektur z obowi膮zuj膮cej podstawy programowej, przedstawienie mo偶liwo艣ci powo艂ywania w szko艂ach Dyskusyjnych Klub贸w Edukacyjnych
Rodzaj oferty Warsztaty
16h
Termin zg艂oszenia 2018-04-30 Termin realizacji 2016-12-17 Odp艂atno艣膰 130 PLN
Organizator Agnieszka Skrzydelska, tel.774047564, email: askrzydelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Edukacja humanistyczna
Terminarz 2016-12-17 9.00 - 15.00 Opole, ul. G艂ogowska 27, parter sala 1.34

Standardy jako艣ci kszta艂cenia zawodowego

Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator El偶bieta Jurkowska, tel.774047556, email: ejurkowska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Szkolenie realizowane na zlecenie dyrektora

Sie膰 Dyrektor贸w Plac贸wek O艣wiatowych Gminy Brzeg
Karta zg艂oszenia 禄

Rodzaj oferty Warsztaty
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 forma bezp艂atna
Organizator El偶bieta Jurkowska, tel.774047556, email: ejurkowska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Sie膰

Jak ocenia膰, 偶eby motywowa膰?

Cel
Okre艣lenie w艂asnego systemu warto艣ci w ocenianiu, zdobycie praktycznych umiej臋tno艣ci w ocenianiu motywuj膮cym ucznia
Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Beata Zofia Bu艂ka, tel.774047560, email: bbulka@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Szkolenie realizowane na zlecenie dyrektora

Trening kreatywnego my艣lenia i dzia艂ania
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Rozwijanie i kszta艂towanie umiej臋tno艣ci kreatywnego my艣lenia i dzia艂ania z wykorzystaniem prostych narz臋dzi
Program
Serdecznie zapraszam na 6-godzinne warsztaty, kt贸rych celem jest rozwijanie i kszta艂towanie umiej臋tno艣ci kreatywnego my艣lenia i dzia艂ania z wykorzystaniem prostych narz臋dzi.

Warsztaty odb臋d膮 si臋 w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu przy ul. G艂ogowskiej 27

Koszt warsztat贸w wynosi 90 z艂.

Zaj臋cia prowadzone s膮 w spos贸b aktywny, maj膮 prowadzi膰 do lepszego wykorzystania wiedzy zwi膮zanej z funkcjonowaniem m贸zgu do tworzenia sytuacji dydaktycznych rozwijaj膮cych inteligencje wielorakie i potencja艂 rozwojowy uczni贸w.

Prosz臋 o potwierdzenie udzia艂u w warsztatach do dnia.............. drog膮 elektroniczn膮 bbulka@rcre.opolskie.pl. lub tel. 77 4047560.

Zapraszam

Beata Zofia Bu艂ka
Rodzaj oferty Warsztaty
6h
   Termin realizacji 2016-05-07
- 2016-11-05
Odp艂atno艣膰 90 PLN
Organizator Beata Zofia Bu艂ka, tel.774047560, email: bbulka@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Rozw贸j osobisty i zawodowy nauczyciela
Terminarz 2016-05-07 9:00 - 13:45 Opole, ul. G艂ogowska 27, pi臋tro sala 2.4
2016-10-08 9:00 - 13:45 Opole, ul. G艂ogowska 27, parter sala 1.34
2016-11-05 9:00 - 13:45 Opole, ul. G艂ogowska 27, parter sala 1.34

Organizacja i dokumentowanie WYCIECZEK SZKOLNYCH

Cel
Uporz膮dkowanie wiedzy z zakresu przepis贸w prawnych dotycz膮cych organizacji i dokumentowania WYCIECZEK SZKOLNYCH
Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Szkolenie realizowane na zlecenie dyrektora

Florystyka bo偶onarodzeniowa
Karta zg艂oszenia 禄

Rodzaj oferty Warsztaty
7h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 160 PLN
Organizator Alicja O艣ci艂owska, tel.774047563, email: aoscilowska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Edukacja plastyczna

STATUT SZKO艁Y jako podstawowy dokument okre艣laj膮cy jej funkcjonowanie - procedury dokonywania zmian. DYREKTORZY SZK脫艁
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Rola i znaczenie Statutu i jego zapis贸w w organizacji i funkcjonowaniu Dyrektora, nauczycieli, rodzic贸w i uczni贸w
Procedury dokonywania zmian w Statucie
Rodzaj oferty Warsztaty
12h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Prawo o艣wiatowe

STATUT SZKO艁Y/PLAC脫WKI jako podstawowy dokument okre艣laj膮cy jej funkcjonowanie - procedury dokonywania zmian. RADY PEDAGOGICZNE w ramach WDN
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Rola i znaczenie Statutu i jego zapis贸w w organizacji i funkcjonowaniu Dyrektora, nauczycieli, rodzic贸w i uczni贸w
Procedury dokonywania zmian w Statucie
Rodzaj oferty Warsztaty
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Szkolenie realizowane na zlecenie dyrektora

Uczymy si臋 bawi膮c- realizacja podstawy programowej w klasach I-III
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Doskonalenie umiej臋tno艣ci realizacji tre艣ci programowych w kl. I-III z wykorzystaniem gier i zabaw
Rodzaj oferty Warsztaty
12h
   Termin realizacji 2017-03-07
- 2017-03-14
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Alicja O艣ci艂owska, tel.774047563, email: aoscilowska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Terminarz 2017-03-07 15.00 - 19.45 Opole, ul. G艂ogowska 27, pi臋tro sala 2.4
2017-03-14 15.00 - 19.45 Opole, ul. G艂ogowska 27, pi臋tro sala 2.4

Indywidualizacja procesu kszta艂cenia uczni贸w w szkole.

Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Mieczys艂aw Biel, tel.774047569, email: mbiel@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Metody pracy i innowacje pedagogiczne


© RZPWE 2014 - 2017            Pomoc techniczna: 77 404 75 41            Zg艂oszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy