Cennik 禄

Informacje 禄

Zg艂oszenie na WDN 禄
Wspomaganie szk贸艂


Oferta - plakat


Szukaj (173 dost臋pnych)

Nauczycieli bibliotekarzy - dzia艂ania promuj膮ce czytelnictwo
Karta zg艂oszenia 禄

Rodzaj oferty Konsultacje zespo艂owe
5h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 forma bezp艂atna
Organizator Agnieszka Skrzydelska, tel.774047564, email: askrzydelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Edukacja humanistyczna

Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewn臋trznej szko艂y

Program
Interpretacja wska藕nika edukacyjnej warto艣ci dodanej oraz wykorzystanie EWD w ewaluacji wewn臋trznej szko艂y w wybranych wymaganiach zgodnie z ROZPORZ膭DZENIEM
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymaga艅 wobec szk贸艂 i plac贸wek.
Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Beata Zofia Bu艂ka, tel.774047560, email: bbulka@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Organizacja i zarz膮dzanie w o艣wiacie

Nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karta zg艂oszenia 禄

Rodzaj oferty Konsultacje zespo艂owe    Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 forma bezp艂atna
Organizator Alicja O艣ci艂owska, tel.774047563, email: aoscilowska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Rozpoznawanie inteligencji wielorakich szans膮 na indywidualizacj臋 nauczania.

Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Agnieszka Skrzydelska, tel.774047564, email: askrzydelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Diagnozowanie potrzeb uczni贸w oraz indywidualizacja procesu nauczania

Tworzenie prezentacji w Prezi

Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Bronis艂awa Niespor, tel.774047561, email: bniespor@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Szkolenie realizowane na zlecenie dyrektora

Aplikacje do wykorzystania w pracy z tablic膮 interaktywn膮

Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Bronis艂awa Niespor, tel.774047561, email: bniespor@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Edukacja informatyczna

W tym szale艅stwie jest metoda - techniki zapami臋tywania
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Zapoznanie si臋 z wybranymi technikami zapami臋tywania. D膮偶enie do osi膮gni臋cia umiej臋tno艣ci zapami臋tania 1000 s艂贸w w 1000 minut.
Rodzaj oferty Warsztaty
5h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Beata Zofia Bu艂ka, tel.774047560, email: bbulka@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Rozw贸j osobisty i zawodowy nauczyciela

Techniki zapami臋tywania - 1000 s艂贸w w 1000 minut

Cel
Zapoznanie z technikami zapami臋tywania. D膮偶enie do osi膮gni臋cia umiej臋tno艣ci zapami臋tania 1000 s艂贸w w 1000 minut.
Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Beata Zofia Bu艂ka, tel.774047560, email: bbulka@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Rozw贸j osobisty i zawodowy nauczyciela

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole 鈥 opracowanie, wdro偶enie i ewaluacja systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole

Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 cena indywidualnie negocjowana
Organizator El偶bieta Jurkowska, tel.774047556, email: ejurkowska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kszta艂cenie zawodowe

Praktyki Wsp贸艂pracy Nauczycieli, czyli jak budowa膰 zespo艂y nauczycielskie w celu podnoszenia jako艣ci pracy szko艂y?

Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator El偶bieta Jurkowska, tel.774047556, email: ejurkowska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Rozw贸j osobisty i zawodowy nauczyciela

Praca z uczniem zdolnym
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Poznanie metod pracy z uczniem zdolnym. Wymienianie si臋 do艣wiadczeniem w tym zakresie. Dzielenie si臋 sukcesami i pora偶kami w tym obszarze pracy.
Rodzaj oferty Warsztaty
6h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Beata Zofia Bu艂ka, tel.774047560, email: bbulka@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Metody pracy i innowacje pedagogiczne

Praca zespo艂owa w szkole, czyli dzia艂ania zespo艂owe nauczycieli oraz kszta艂towanie zespo艂owych kompetencji uczni贸w

Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator El偶bieta Jurkowska, tel.774047556, email: ejurkowska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Rozw贸j osobisty i zawodowy nauczyciela

Prawa i obowi膮zki nauczyciela

Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Szkolenie realizowane na zlecenie dyrektora

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Umiej臋tno艣ci wychowawcze i psychologiczne

Praca z uczniem niepe艂nosprawnym

Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Szkolenie realizowane na zlecenie dyrektora


© RZPWE 2014 - 2017            Pomoc techniczna: 77 404 75 41            Zg艂oszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy