Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Granty KO 2017/2018


Oferta - plakat


Szukaj

Inteligencje wielorakie na lekcjach języka angielskiego

Cel Celem warsztatów jest przybliżenie idei inteligencji wielorakich Howarda Gardnera oraz zaprezentowanie zabaw, ćwiczeń umożliwiających rozwój nie tylko inteligencji językowej uczniów ale również wizualno-przestrzennej, kinestetycznej, muzyczno-rytmicznej, interpersonalnej, intrapersonalnej i logiczno-matematycznej.
Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli języka angielskiego wszystkich etapów edukacyjnych.
Nazwa / Opis: Rodzaj: Cena: Termin:
Inteligencje wielorakie na lekcjach języka angielskiego
Warsztaty
5h
według tabeli cennika rekrutacja
trwa
Karta zgłoszenia

© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41