Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczneSzukaj


Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego dla szkół

Cel Szkolenie uczy jak konstruować programy profilaktyczno - wychowawcze w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego oraz jak tworzyć i realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, by osiągać cele wychowawcze. Schemat i harmonogram tworzenia dokumentu jest oparty na wytycznych pilotażowego ministerialnego programu tworzenia programów profilaktyczno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży "Falochron" . Program uwzględnia specyfikę pracy wszystkich rodzajów szkół na każdym etapie kształcenia.
Przestawione są przykłady dobrych praktyk w zakresie kształtowania charakteru i postaw uczniów.
Program podpowiada jak współpracować z rodzicami w sytuacji wychowaniu do wartości.
Podczas warsztatów nauczyciele mogą również dowiedzieć się rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze i konflikty szkolne metodą mediacji i negocjacji, uczącą wzajemnego szacunku.

© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41