Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Granty KO 2017/2018


Oferta - plakat


Szukaj

Grant OKO KONFERENCJA "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach"

Cel 1. Dostarczenie wiedzy na temat wymagań bezpiecznego środowiska wychowawczego ;
2. Umiejętność rozpoznawania zagrożeń w placówkach oświatowo -wychowawczych
i środowisku pozaszkolnym;
3 Kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży;
4. Dostarczenie wiedzy z zakresu stereotypizacji i wykluczenia ze względu na wybrane
przesłanki (m.in. płeć, orientacja psychoseksualna, etniczność, religia);
5. Kształtowanie umiejętności rozpozna-wania przejawów dyskryminacji i przeciwdziałania jej,
szczególnie w kontekście homofobii i ksenofobii;
6. przedstawienie wybranych dysfunkcji utrudniających przystosowanie funkcjonalne,
emocjonalne, edukacyjne i społeczne,zapoznanie z aktualnymi trendami wsparcia i terapii
ułatwiającymi funkcjonowanie i przystosowanie osób o specjalnych potrzebach


Nazwa / Opis: Rodzaj: Cena: Termin:
Grant OKO KONFERENCJA - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach
Konferencja w dniu 20 października 2017 godz.9 00
Numer: -
Warsztaty
5h
forma bezpłatna 2017-10-20 Karta zgłoszenia

© RZPWE 2014 - 2017
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41