Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2018/2019
Warsztaty, Kursy, Konferencje »
Wspomaganie, Granty, Sieci »Szukaj


Kluczowe kompetencje nauczyciela edukacji włączającej do pracy w zespole klasowym z uczniami o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwojowych –

Cel • przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w zespole klasowym z uczniami o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwojowych;
• doskonalenie umiejętności dostosowania wymagań dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zapewnienia odpowiedniej organizacji, form i metod pracy w grupie zróżnicowanej;
• uaktualnienie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu :
- podstaw prawnych podejmowanych działań z zakresu edukacji włączającej
- zasad planowania, realizacji oraz ewaluacji podejmowanych działań w bieżącej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41