Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczneSzukaj


Grant OKO - edycja II: Planowanie pracy własnej nauczyciela z uwzględnieniem autoewaluacji podejmowanych działań.

Cel Warsztaty mają na celu wzmocnienie pracy nauczyciela w zakresie planowania pracy własnej
w oparciu o samoocenę i otrzymaną informację zwrotną. Uczestnik szkolenia będzie:
• znał powody i przyczyny wprowadzania zmian w szkole;
• znał znaczenie pracy zespołowej w odniesieniu do rozwoju szkoły;
• skutecznie planował pracę dydaktyczną opartą o autoewaluację własnej pracy;
• dostosowywał metody i formy pracy dydaktycznej w oparciu o diagnozę sensoryczną ucznia;
• stosował system oceniania oparty o informację zwrotną pomagającą uczniowi w osiągani sukcesu;
• skutecznie projektował pracę dydaktyczną opartą o otrzymaną informację zwrotną;
• aktywnie włączał się w pracę zespołową nauczycieli w zakresie planowania, organizowania, realizowania oraz modyfikowania procesów edukacyjnych.
• planował własną pracę w oparciu o autorefleksję oraz diagnozę edukacyjną;
• prowadził diagnozę wstępną indywidualnych możliwości uczniów;
• znał zasady etyczne w procesie dokonywanej autoewaluacji;
• umiejętnie przekazywał informację zwrotną;
• stosował narzędzia do autoewaluacji własnej pracy.
• doskonalił własny warsztat pracy w oparciu o dokonaną ewaluację.
Nazwa / Opis: Rodzaj: Cena: Termin:
Grant OKO - edycja II: Planowanie pracy własnej nauczyciela z uwzględnieniem autoewaluacji podejmowanych działań.
Grupa I w dniach: 13-14.11.2017 r., w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu
Numer: 15/G/RCRE/17
Warsztaty
16h
forma bezpłatna 2017-11-13
- 2017-11-14
Termin rekrutacji minął
Grant OKO - edycja II: Planowanie pracy własnej nauczyciela z uwzględnieniem autoewaluacji podejmowanych działań.
Grupa II w dniach: 16-17.11.2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Budkowicach ul. Wołczyńska 14
Numer: 15/G/RCRE/17
Warsztaty
16h
forma bezpłatna 2017-11-16
- 2017-11-17
Termin rekrutacji minął
Grant OKO - edycja II: Planowanie pracy własnej nauczyciela z uwzględnieniem autoewaluacji podejmowanych działań.
Grupa III w dniach: 22-23.11.2017 r., w Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza 47-143 Ujazd ul. S
Numer: 15/G/RCRE/17
Warsztaty
16h
forma bezpłatna 2017-11-22
- 2017-11-23
Termin rekrutacji minął
Grant OKO - edycja II: Planowanie pracy własnej nauczyciela z uwzględnieniem autoewaluacji podejmowanych działań.
Grupa IV w dniach: 24-25.11.2017 r. w RCRE Opole, ul. Głogowska 27.
Numer: 15/G/RCRE/17
Warsztaty
16h
forma bezpłatna 2017-11-24
- 2017-11-25
Termin rekrutacji minął
Grant OKO - edycja II: Planowanie pracy własnej nauczyciela z uwzględnieniem autoewaluacji podejmowanych działań.
Grupa V w dniach: 05 - 06.12.2017 r. w RCRE Opole, ul. Głogowska 27.
Numer: 15/G/RCRE/17
Warsztaty
16h
forma bezpłatna 2017-12-05
- 2017-12-06
Termin rekrutacji minął

© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41