Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2018/2019
Warsztaty, Kursy, Konferencje »
Wspomaganie, Granty, Sieci »Szukaj


Grant OKO - edycja II: Planowanie pracy własnej nauczyciela z uwzględnieniem autoewaluacji podejmowanych działań.

Cel Warsztaty mają na celu wzmocnienie pracy nauczyciela w zakresie planowania pracy własnej
w oparciu o samoocenę i otrzymaną informację zwrotną. Uczestnik szkolenia będzie:
• znał powody i przyczyny wprowadzania zmian w szkole;
• znał znaczenie pracy zespołowej w odniesieniu do rozwoju szkoły;
• skutecznie planował pracę dydaktyczną opartą o autoewaluację własnej pracy;
• dostosowywał metody i formy pracy dydaktycznej w oparciu o diagnozę sensoryczną ucznia;
• stosował system oceniania oparty o informację zwrotną pomagającą uczniowi w osiągani sukcesu;
• skutecznie projektował pracę dydaktyczną opartą o otrzymaną informację zwrotną;
• aktywnie włączał się w pracę zespołową nauczycieli w zakresie planowania, organizowania, realizowania oraz modyfikowania procesów edukacyjnych.
• planował własną pracę w oparciu o autorefleksję oraz diagnozę edukacyjną;
• prowadził diagnozę wstępną indywidualnych możliwości uczniów;
• znał zasady etyczne w procesie dokonywanej autoewaluacji;
• umiejętnie przekazywał informację zwrotną;
• stosował narzędzia do autoewaluacji własnej pracy.
• doskonalił własny warsztat pracy w oparciu o dokonaną ewaluację.

© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41