Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2018/2019
Warsztaty, Kursy, Konferencje »
Wspomaganie, Granty, Sieci »Szukaj


Wielospecjalistyczna diagnoza dziecka z autyzmem

Cel - poznanie narzędzia (Profil Psychoedukacyjny PEP-R) do diagnozy funkcjonalnej dzieci z autyzmem,
- nabycie umiejętności obliczania, graficznego przedstawiania i interpretowania wyników,
-nauka oceny poziomu rozwoju oraz określania zaburzeń w zachowaniu badanego dziecka,
- opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego,
- tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi warunków sprzyjających efektywności
procesu edukacji.


© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41