Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Granty KO 2017/2018


Oferta - plakat


Szukaj

Wielospecjalistyczna diagnoza dziecka z autyzmem

Cel - poznanie narzędzia (Profil Psychoedukacyjny PEP-R) do diagnozy funkcjonalnej dzieci z autyzmem,
- nabycie umiejętności obliczania, graficznego przedstawiania i interpretowania wyników,
-nauka oceny poziomu rozwoju oraz określania zaburzeń w zachowaniu badanego dziecka,
- opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego,
- tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi warunków sprzyjających efektywności
procesu edukacji.

Nazwa / Opis: Rodzaj: Cena: Termin:
Wielospecjalistyczna diagnoza dziecka z autyzmem
Warsztaty
6h
według tabeli cennika rekrutacja
trwa
Karta zgłoszenia

© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41