Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Granty KO 2017/2018


Oferta - plakat


Szukaj

Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

Cel * zapoznanie się ze zmianami w prawie oświatowym,
* zapoznanie się ze zmianami w zakresie ochrony danych osobowych - RODO w szkole,
* kształtowanie nawyku korzystania z przepisów prawa oświatowego dotyczących organizacji pracy
na stanowiskach kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych,
*poznanie prawnego umiejscowienia zadań wicedyrektorów szkół,
* poszukiwanie rozwiązań merytorycznych zmierzających do efektywnego sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole.
Nazwa / Opis: Rodzaj: Cena: Termin:
Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych
Forum w dniach 15 - 16.03.2018 r. w OS Niwki, ul. Wiejska 17, 46-053 Chrząstowice
Numer: 25/Sieć/RCRE/18
Forum
12h
260 PLN 2018-03-15
- 2018-03-16
Karta zgłoszenia

© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41