Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczneSzukaj


Program Niwki 2018 - cykl I

Cel Rozwijanie kompetencji w zakresie metod, form i technik pracy w nauczaniu języka mniejszości narodowej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, doskonalenie umiejętności wprowadzania elementów regionalnych – elementów niemieckiej i polskiej kultury, zwyczajów, obyczajów
na zajęciach języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41