Proszę czekać...

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2021/2022
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (253 dostępnych)


Wojciech Błaszczyk
tel.774047570
wblaszczyk@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
1. Zrozumieć, nie wkuwać
2. Znać i stosować
3. Pozbyć się byków
Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
2019-10-16
Terminarz:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-24
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Szkoła dla rodziców i wychowawców to program zorientowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym
dzieci i młodzieży.

Program szkolenia:
Spotkanie 1. Poznanie się, kontakt, integracja
Spotkanie 2. Granice
Spotkanie 3. Uczucia cz.1
Spotkanie 4. Uczucia cz. 2
Spotkanie 5. Zachęcanie dziecka do współpracy
Spotkanie 6. Kary
Spotkanie 7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
Spotkanie 8. Zachęcanie do samodzielności
Spotkanie 9. Obsadzanie dziecka w roli i uwalnianie od grania ról
Spotkanie 10. Pomocna pochwała i zachęta
Dodatkowe informacje:

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli wychowawców, wychowawców internatu i świetlicy, wychowawców w domach dziecka oraz wszystkich zainteresowanych.

Szkoła dla rodziców i wychowawców to program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na:

+ przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,
+ odnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi
i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, nauka dialogu
i budowania więzi z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku.

Szkolenie w wymiarze 40 godzin (10 spotkań po 4 godziny) będzie się odbywało w dni powszednie w godzinach 16:00 - 20:00
w Opolu (ul. Głogowska 27).
Termin rozpoczęcia szkolenia oraz harmonogram spotkań zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (40h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-24
Odpłatność:
390 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Zapraszamy na warsztaty na podstawie autorskich materiałów Beate Botor „Willst du mit mir spielen?”.
Program:
- jak wprowadzić i utrwalić słownictwo przed czytaniem lekturki;
- w jaki sposób przedstawić historię na lekcji;
- podsumowanie lekturki i jej aspekt terapeutyczno-wychowawczy;
- dyskusja, własne pomysły.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty realizowane w ramach cyklu: ZaCZYTAna klasa - Program Niwki 2022 - cykl I Nauczanie języka mniejszości narodowej
Adresaci szkolenia: nauczyciele języka niemieckiego uczący w szkole podstawowej w klasach 1-4 z woj. opolskiego i śląskiego
(oraz zainteresowani tematem nauczyciele na innych etapach nauczania)
Data i miejsce szkolenia: 24.05.2022 (14.30-17.30) RODNiIP „WOM” w Rybniku
Prowadząca: Beate Botor

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-24
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-05-24
Terminarz:
2022-05-24 14.30 - 17.30
realizowane w placówce zewnętrznej

Obszary tematyczne:
Program:
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli języka niemieckiego do udziału w projekcie Brettspielbibliothek Instytutu Goethego w Krakowie i Punktu Informacyjno-Dydaktycznego przy PBW w Opolu. Podczas spotkania online porozmawiamy o tym, czy mamy na lekcjach czas na gry planszowe, a jak nie, to jak go znaleźć, oraz o tym, jakie gry są uniwersalne i sprawdzają się w różnych grupach i na różnych poziomach opanowania języka. Biorąc udział w szkoleniu będziecie Państwo mogli mieć wpływ na kształt biblioteki gier, która będzie dostępna w "Leseecke" w Opolu oraz innych centrach bibliotecznych Instytutu Goethego.
To spotkanie jest również wprowadzeniem do szkolenia stacjonarnego w Niwkach.
Po zakończeniu roku szkolnego na przełomie czerwca i lipca (30.06-01.07) odbędzie się dwudniowe szkolenie stacjonarne "Kompetencje językowe bez tajemnic: Brettspielbibliothek - grywalizacja na lekcji języka niemieckiego", podczas którego będziemy wypróbowywać różne gry planszowe i omawiać warunki i sposoby ich wykorzystania na zajęciach językowych.
Dodatkowe informacje:

Spotkanie dla germanistów realizowane we współpracy z Goethe-Institut w Krakowie w ramach projektu "Leseecke" - Punkt Informacyjno-Dydaktyczny przy PBW w Opolu.
Warsztat jest skierowany do nauczycieli języka niemieckiego wszystkich typów szkół.
Warsztaty poprowadzi (w języku niemieckim) Joanna Przybyłowska

O prowadzącej:
Od kilkunastu lat w ramach współpracy z Instytutem Goethego w Krakowie prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla dzieci i młodzieży, pracuje jako egzaminator oraz współtworzy projekty. Jest koordynatorem ogólnopolskich konkursów „ Leselust” oraz „DENK” Współpracuje również z innymi organizacjami promując nauczanie języka niemieckiego. Szczególnie interesuje się nauką poprzez ruch, muzykę i zabawę, metodami aktywizującymi, propagowaniem czytelnictwa, innowacjami pedagogicznymi i nowymi technologiami w edukacji.

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (2h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-24
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-05-24
Terminarz:
2022-05-24 18.00 - 19.30
szkolenie realizowane poprzez Internet

Program:
1. Nowe kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego – wprowadzenie - Elżbieta Gabis
2. MENTIMETER – narzędzie edukacji zdalnej - Wojciech Błaszczyk
3. JAMBOARD –narzędzie wspomagające pracę z uczniami -Alina Hornatkiewicz
4. Współpraca zagraniczna- korzyści i wyzwania - Bronisława Niespor
5. Podsumowanie - Elżbieta Gabis
Elżbieta Gabis
egabis@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-23
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-05-23
Terminarz:
2022-05-23 15:30 - 18:30
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
Cel
Wykorzystanie możliwości aplikacji Canva do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Komponenty programu:
- Aplikacja Canva oraz jej podstawowe opcje
- Tworzenie i udostępnianie uczniom atrakcyjnych projektów graficznych
- Wykorzystanie możliwości projektowania online do rozwijania kreatywności uczniów
- Praca grupowa i współpraca przy jednym dokumencie
- Doskonalenie umiejętności korzystania z platformy moodle
Dodatkowe informacje:

UWAGA!
Szkolenie odbędzie się po zebraniu grupy. Informacja o rozpoczęciu szkolenia zostanie wysłana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail najpóźniej 7 dni pierwszym dniem zajęć.
Szkolenie jest realizowane metodą e-learning na platformie moodle http://kno.rcre.opolskie.pl.
Uczestnicy po zalogowaniu na platformie będą mogli zapoznać się z regulaminem szkolenia, zamieszczonymi materiałami oraz wykonać zadania będące warunkiem ukończenia szkolenia.
W przypadku, kiedy będziecie Państwo chcieli występować o fakturę na szkołę, prosimy o podanie w zgłoszeniu aktualnych danych Nabywcy i Odbiorcy.

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (14h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-20
Odpłatność:
80 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Cel: poznanie możliwości wykorzystania różnych narzędzi pomocnych w nauczaniu języków obcych

1) Efektywne uczenie się i utrwalanie słownictwa z Mentimeter
2) Tworzenie tematycznych map myśli
3) Wirtualne krzyżówki
4) Nauka gramatyki oparta na metodzie "Odwróconej klasy" z wykorzystaniem Powtoon, Genially lub Canva
5) Interaktywne zadania
6) Kształcenie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej z Wheel Decide czy Vocaroo
Dodatkowe informacje:

Warsztat odbędzie się po zebraniu grupy. Informacja o terminie zostanie wysłana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.
Szkolenie jest realizowane metodą online w aplikacji Teams.

W przypadku, kiedy będziecie Państwo chcieli występować o fakturę na szkołę, prosimy o podanie w zgłoszeniu aktualnych danych Nabywcy i Odbiorcy.

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-20
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
W trakcie ośmiogodzinnego szkolenia odbędą się :
- Rola tańca w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży - część teoretyczna;
- Nauka układów tanecznych (taniec salonowy, tańce narodowe) wraz z obudową metodyczną (do realizacji zajęć tanecznych w przedszkolu/szkole)- część warsztatowa;

- Szkolenie pozwoli na wdrożenie w placówce zapisów Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022


Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się w sobotę
Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli.
Na zajęciach obowiązuje wygodny strój i sportowe obuwie.
Przewidziano: obiad oraz przerwę kawową.
Warsztaty odbędą się po utworzeniu grupy.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-20
Odpłatność:
85 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Pakiet IV - "Metody nauczania online"

1) Microsoft Teams w pracy zdalnej z uczniami - poziom 1, 2 i 3 (3h dydaktyczne)
Moduł A1 – Przygotowanie zespołów klasowych
Wprowadzenie do Teams – podstawowe informacje
Tworzenie i zarządzanie zespołami klasowymi
Sposoby dodawania uczniów do zespołów klasowych
Tworzenie i zarządzanie kanałami
Czaty jako forma komunikacji głosowej

Moduł A2 – Komunikacja i tworzenie materiałów
Nawiązywanie połączeń głosowych i wideo z uczniami
Udostępnianie ekranu
Planowanie konferencji w kalendarzu
Konfigurowanie notesu zajęć
Tworzenie materiałów szkoleniowych w notesie zajęć

Moduł A3 – Testy, zadania i ocenianie
Tworzenie zadań
Przydzielanie zadań
Przygotowywanie i zadawanie uczniom prac domowych
Sprawdzanie prac domowych
Tworzenie i przydzielanie testów z wykorzystaniem Forms

2) Efektywne i łatwe metody nauczania online (3h dydaktyczne)
• Jak uczyć online?
• Strategie aktywnej nauki w kształceniu online
• Sposoby aktywizacji uczniów - wybrane techniki i metody pracy

3) W stronę samodzielności w uczeniu się (3h dydaktyczne)
• Po co się uczyć?
• Jak się uczyć? W poszukiwaniu metod w służbie ucznia.
• Efektywne uczenie się:
 Planowanie;
 Zarządzanie czasem;
 Wyszukiwanie informacji;
 Notowanie;
 Zapamiętywanie;
 Utrwalanie.

Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się po zebraniu się grupy, o czym poinformuje Państwa koordynator.
Koszt szkolenia wynosi 200 zł za każdego nauczyciela i obejmuje dostęp do 9h szkolenia (nagrania oraz materiały szkoleniowe).

W przypadku zbiorczej faktury za wszystkich nauczycieli z jednej szkoły, proszę o taką informację w uwagach lub na adres apatelska@rcre.opolskie.pl
Proszę podać w zgłoszeniu nazwę i dane szkoły do faktury oraz liczbę nauczycieli, wystawimy fakturę według podanych danych.

W przypadku płatności indywidulanej przez nauczyciela proszę dokonać wpłaty na konto:
RZPWE Nr 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
z tytułem wpłaty: Pakiet 4 - Nr 73/PAKIET4/RCRE/21 Imię i nazwisko uczestnika

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (9h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-20
Odpłatność:
200 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Program:
* sposoby na ciekawe, nieszablonowe zadania domowe przygotowane np. w Genially, Nearpod, Wakelet
* zadania w działaniu
* wykorzystanie grywalizacji do powtórzenia materiału lekcyjnego w twórczy sposób- pokoje zagadek.

Warsztaty odbędą się na platformie Teams jako 2 godzinne szkolenie. Ponadto uczestnicy otrzymają dostęp do platformy Moodle na której będą zgromadzone materiały do pobrania przez uczestników szkolenia.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się po zebraniu grupy.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-16
Odpłatność:
60 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Wiesław Bartoszek
wbartoszek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-16
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-05-16
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Serdecznie zapraszamy na szkolenie online, na którym zostanie zaprezentowana aplikacja Blooket, dzięki której uczniowie i uczennice pokochają powtórki ze słownictwa z języka niemieckiego. Wykorzystasz ja nawet do wprowadzania nowego słownictwa, a jeśli chodzi o utrwalanie materiału to bez kawiarenki się nie obejdzie. A co to dokładnie oznacza i czy wiąże się z tym, że będziecie pić kawę na niemieckim? I tak i nie ???? Podczas warsztatów krok po kroku poznamy narzędzie oraz stworzymy bazę swoich zestawów. No i oczywiście spędzimy trochę czasu w kawiarence ❤️
Dodatkowe informacje:

Warsztaty realizowane w ramach Programu Niwki 2022 - cykl II Metodyka nauczania języka niemieckiego
Adresaci szkolenia: Nauczyciele języka niemieckiego na wszystkich etapach nauczania z woj. opolskiego i śląskiego
Data i miejsce szkolenia: Warsztaty online na platformie Zoom w dniu 16.05.2022

Prowadzące: Marta Florkiewicz-Borkowska i Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-16
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-05-16
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Jak można realizować tematykę wielokulturowości na lekcjach geografii?
Joanna Bałach-Frankiewicz
tel.691884287
jbalach@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (2h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-16
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl