Proszę czekać...

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2021/2022
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (253 dostępnych)


Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-25
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-25
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-26
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-28
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
14:45-15:00 Rejestracja uczestników
15:00-15:10 Otwarcie konferencji przez Lesława Tomczaka, Dyrektora RZPWE w Opolu

15:10-15:30 Zdrowie psychospołeczne w środowisku edukacyjnym - istota, potrzeby, realia. dr Paweł F. Nowak, RZPWE w Opolu

15:30-16:00 Jak budować relacje międzyludzkie w warunkach postpandemicznych oraz w sytuacji doświadczeń migracyjnych. Maria Ochota Strefa Rozwoju, Opole

16:05-16:35 Wybrane zagadnienia psychiatrii dziecięcej. lek. Michał Myszor, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu

16:35-17:00 przerwa kawowa

17:00-17:30 Depresja klimatyczna - reakcje dzieci i młodzieży na problemy ekologiczne współczesnego świata. Marta Chalimoniuk-Nowak, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

17:35-18:05 Bezpieczeństwo emocjonalne – uczeń w zmiennych warunkach nauczania dr Ewelina Policińska, RZPWE w Opolu

18:10-18:45 Dyskusja z udziałem prelegentów – pytania, uwagi i wnioski.
18:50 Podsumowanie konferencji, zakończenie.


Dodatkowe informacje:

Konferencja w formule hybrydowej: stacjonarnie - ul Głogowska 27 RZPWE w Opolu (limit miejsc 100) online na platformie MS Teams (limit miejsc 500)
Bezpośredni kontakt do organizatora Paweł F. Nowak 697-719-604 e-mail: pnowak@rcre.opolskie.pl

Paweł F. Nowak
tel.77 404 75 72
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-28
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-06-06
Terminarz:
2022-06-06 15:00 - 19:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.7

Program:
Jedno z trzech szkoleń z cyklu Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela. Celem szkolenia jest poznanie metod i technik zarządzania stresem w kontekście profilaktyki wypalenia zawodowego.


Dodatkowe informacje:

Szkolenie na zlecenie dyrektora placówki oświatowej, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącymi. Autorski program szkolenia realizowany przez dwóch prowadzących - dr Paweł F. Nowak oraz dr Ewelina Policińska

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-30
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Wsparcie nauczycieli w zakresie wykorzystania treści znaków i symboli w czasie lekcji.

1. Dziedzictwo cywilizacyjne i kulturowe w edukacji.
2. Znaki i symbole - konteksty kulturowe.
3. Nie tylko humaniści - wykorzystanie znaków i symboli jako elementów europejskiego dziedzictwa cywilizacyjnego przez nauczycieli wszystkich przedmiotów.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie na zlecenie dyrektora placówki oświatowej, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącym.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-30
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia– podstawy prawne.
2. Uczeń jako osoba wykonująca pracę.
3. Zagrożenia dla zdrowia uczniów.
4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy ucznia w szkole.
5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i nawyków higienicznej pracy wśród uczniów.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie na zlecenie dyrektora placówki oświatowej, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącym.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-30
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
1. Wspieranie uczniów w adaptacji w polskiej szkole
2. Dwa języki i dziecko
3. Budowanie rusztowania między językiem a aktywnością
4. Dziecko z Ukrainy na lekcji


Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-30
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-06-06
Terminarz:
2022-06-06 16.00 - 20.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:
Program:
Plan:

1. Wychowanie do wartości, czyli co?
2. Formy kształtowania postaw.
3. Kompetencje obywatelskie w edukacji - korelacja międzyprzedmiotowa.
4. By uczniowie zechcieli chcieć - zaangażowanie społeczne uczniów w warunkach szkolnych.


Dodatkowe informacje:

Szkolenie na zlecenie dyrektora placówki oświatowej, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącym.
Szkolenie może być zrealizowane stacjonarnie lub online.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-30
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Jedno z trzech szkoleń z cyklu Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela. Celem szkolenia jest poznanie metod i technik zarządzania czasem w kontekście profilaktyki wypalenia zawodowego.
Dodatkowe informacje:

Termin realizacji zajęć do indywidualnego ustalenia. Autorski program szkolenia realizowany przez dwóch prowadzących - dr Paweł F. Nowak oraz dr Ewelina Policińska

Paweł F. Nowak
tel.77 404 75 72
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-31
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Jedno z trzech szkoleń z cyklu Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela. Celem niniejszych zajęć jest zwrócenie uwagi na rolę wsparcia społecznego w profilaktyce wypalenia zawodowego, a także poznanie sposobów efektywnej współpracy w interdyscyplinarnych zespołach grona pedagogicznego.
Dodatkowe informacje:

Termin realizacji zajęć do indywidualnego ustalenia. Autorski program szkolenia realizowany przez dwóch prowadzących - dr Paweł F. Nowak oraz dr Ewelina Policińska

Paweł F. Nowak
tel.77 404 75 72
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-31
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Serdeczne zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli języka niemieckiego do udziału w dwudniowych warsztatach w Niwkach, na których będziemy wypróbowywać i analizować wiele gier planszowych, wymieniać się doświadczeniami i opracowywać różne warianty dla poszczególnych grup wiekowych i poziomów.
Spotkanie to zapoczątkuje projekt Brettspielbibliothek, który ma na celu wyposażenie „Leseecke” w Opolu oraz centrów bibliotecznych GI w wybrane gry (do wypożyczania na lekcje) oraz propagowanie grywalizacji w edukacji.
Podczas wspólnych rozgrywek zdecydujemy, które z gier najlepiej nadają się do wykorzystania na lekcjach, omówimy warunki i sposoby wprowadzania grywalizacji na lekcjach języka niemieckiego oraz wady i zalety edukacyjnych gier planszowych.
Jeśli macie Państwo ochotę współtworzyć zestaw gier do bibliotek, a przy okazji poznać i wypróbować wiele różnorodnych gier to serdecznie zapraszamy!
Dodatkowe informacje:

Dwudniowe warsztaty w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach realizowane w ramach Programu Niwki i projektu Brettspielbibliothek.
Termin: 30 czerwca (od południa) i 1 lipca (do południa)
Prowadzący: Joanna Przybyłowska (Instytutu Goethego w Krakowie) i Izabela Szczepańska (RCRE - Program Niwki)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (14h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-31
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-06-30
- 2022-07-01
Terminarz:
2022-06-30 -
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2022-07-01 -
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-31
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-06-02
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl