Proszę czekać...
Logo OCE Opole

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2024/2025

Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (270 dostępnych)


Program:
Treści:
• praca ze słownictwem z uwzględnieniem elementów grafomotoryki,
• praca z wierszem/piosenką,
• elementy krajoznawstwa Niemiec,
• ćwiczenia sprawnościowe oraz koordynacyjne czyli aktywne formy nauki oraz powtórek.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - cykl I Nauczanie języka mniejszości narodowej
Termin: 19.08.2024 14.00-17.30
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadzące: Angelika Walczak i Aleksandra Walczak - autorki podręcznika „Viel Spaß! 1”
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-19
Terminarz:
2024-08-19 14.00 - 17.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Program:
Treści:
• Dylematy oceniających i ocenianych
• Ocenianie jako proces wsparcia ucznia w uczeniu się i rozwijaniu odpowiedzialności za własne działanie
• Mój wysiłek, moja ocena
• Działania rozwijające świadomość własnej oceny z perspektywy ucznia

Uwaga: warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch grupach - dla nauczycieli klas 1-3 oraz dla pozostałych nauczycieli j. niemieckiego
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - Forum germanisty
Termin: 19.08.2024
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadząca: Krystyna Dąbek
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-19
Terminarz:
2024-08-19 14.00 - 17.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

2024-08-19 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

Program:
Na warsztatach zostaną zaprezentowane różnorodne aktywności ukazujące walory edukacyjne książek. Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe autorskie materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi w różnym wieku oraz przygotują własne pomoce na swoje lekcje.
Omawiane książeczki:
„Die kleine Spinne spinnt und schweigt”
”Kleine Maus sucht einen Freund”
„Kleine Wolke“
„Kleine Raupe Nimmersatt”
„Vom Kopf bis Fuss”

Cele:
- Zapoznanie z treścią omawianych lektur;
- Wytwarzanie w uczniach pozytywnego stosunku do czytania niemieckojęzycznych książek;
- Pobudzanie aktywności uczniów na zajęciach językowych;
- Przyswajanie wiadomości i nabywanie umiejętności językowych z wykorzystanie literatury;
- Poznanie różnorodnych metod pracy z fragmentami i słownictwem z książki.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - cykl I Nauczanie języka mniejszości narodowej
Termin: 20.08.2024
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadzące: Iwona Breguła-Hanysek i Małgorzata Paszkowiak
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-20
Terminarz:
2024-08-20 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Program:
Nowy HiKowy zawrót głowy – EU, Deutschland und noch Vieles mehr… TOP 10, was darf nicht im HiK Unterricht fehlen! Najlepsze propozycje na HIK, tego po prostu nie może zabraknąć!
Podczas zajęć warsztatowych nauczycie przypomną sobie Program nauczania HiK, wymienią spostrzeżeniami i uwagami, popracują z materiałami na zajęcia historii i kultury mniejszości narodowej niemieckiej przygotowane przez prowadzącą i otrzymają zestaw materiałów gotowych do pracy z uczniami.
Tematem przewodnim będzie Unia Europejska /Europäische Union/, nazwy krajów i mieszkańców oraz języki i ciekawostki / Ländernamen /, najpiękniejsze miejsca i zabytki /die schönsten Sehenswürdigkeiten und Ortschaften Deutschlands/, organizacja wycieczki do Berlina /das deutsche Parlament und Museum Insel/

Uwaga: warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch grupach - dla nauczycieli klas 5 i 6 dla przedmiotu HiK oraz dla pozostałych nauczycieli j. niemieckiego w zakresie Landeskunde
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - cykl I Nauczanie języka mniejszości narodowej (Świadomość kulturowa i tożsamość: historia i kultura w pigułce)
Termin: 20.08.2024
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadząca: Agata Makiola
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-20
Terminarz:
2024-08-20 14.00 - 17.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2024-08-20 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

Program:
„Reklama, filmik, gra i piosenka“ – wykorzystanie krótkich reklam, filmików, gier i piosenek do rozwijania sprawności (słuchania, mówienia, ...) na lekcjach języka niemieckiego.
Cel szkolenia: Nauczyciele zdobędą konkretne karty pracy do wykorzystanych filmików /reklam/ piosenek oraz gry do rozwijania umiejętności komunikacyjnych u dzieci/ młodzieży na różnych poziomach językowych podczas lekcji języka niemieckiego.
Przetestujemy gry i zabawy językowe wspierające komunikację oraz zawierające elementy Landeskunde (dialogi, sudoku językowe, piosenki)
Wykorzystamy materiały wizualne i multimedialne (filmy, reklamy, piosenki, aplikacje edukacyjne), by praca na autentycznych materiałach zachęcała naszych uczniów do uczenia się języka niemieckiego i przezwyciężenia strachu przed mówieniem.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - cykl II Metodyka nauczania języka niemieckiego (Kompetencje językowe bez tajemnic)
Termin: 21.08.2024
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadząca: Gabriela Janicka
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-21
Terminarz:
2024-08-21 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

Program:
Gry i zabawy językowe wspierające komunikację (gry słowne, role-playing, piosenki)
Wykorzystanie materiałów wizualnych i multimedialnych (karty obrazkowe, filmy, aplikacje edukacyjne)
Techniki pracy w parach i grupach (dialogi, scenki, projekty grupowe). A to wszystko aby nasi uczniowie nie bali się mówić i komunikować
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - cykl I Nauczanie języka mniejszości narodowej (Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych)
Termin: 21.08.2024
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadząca: Elżbieta Wydra
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-21
Terminarz:
2024-08-21 14.00 - 17.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2024-08-21 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Program:
Treści:
Gra terenowa (umiejętności wychowawcze, interpersonalne, priorytety MEN)
- tworzenie komunikatów w języku ETR;
- budowa prostych interdyscyplinarnych gier terenowych;
- kształtowanie postaw prozdrowotnych i społecznych;
- kształtowanie umiejętności analitycznych konstruowania wypowiedzi w odniesieniu do ekonomii słów i krytycznego myślenia

Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - Forum germanisty
Termin: 22.08.2024
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadząca: dr Ewelina Policińska
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-22
Terminarz:
2024-08-22 14.00 - 17.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2024-08-22 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

Program:
Chcesz dowiedzieć się/ odświeżyć sobie:
• jak sformułować i ustalać cele lekcji?
• jak tworzyć angażujące aktywności na lekcji?
• jak efektywnie strukturyzować lekcję?
• co warto by znalazło się we: wprowadzeniu, rozwinięciu i podsumowaniu, aby lekcja była efektywna?
Zapraszam na spotkanie warsztatowe w czwartek 22 sierpnia 2024 r., aby zaPLANować swoje lekcje w nowym roku szkolnym.
Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętności i narzędzia niezbędne do skutecznego planowania lekcji, które angażują uczniów i wspierają ich rozwój. Uczestnicy nauczą się tworzyć spójne, różnorodne i dostosowane do różnych sposobów uczenia się, które sprzyjają interaktywności i motywacji uczniów.
Program:
1. Uczyć się, ale jak i po co?
2. Elementy skutecznego planu zajęć
3. Tworzenie angażujących lekcji
4. Dobre praktyki - refleksja

Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - cykl II Metodyka nauczania języka niemieckiego (Ekspresowo po metodach – zaplanuj dobrze swoją lekcję)
Termin: 22.08.2024
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadząca: Barbara Chyłka
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-22
Terminarz:
2024-08-22 14.00 - 17.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2024-08-22 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Program:
Program:
Język muzyki – język obcy?
Rola muzyki w życiu i na lekcjach
Nasze preferencje – piosenki z niemieckiego obszaru językowego
Od słuchania do śpiewania
Analiza i uzupełnianie bazy materiałów na lekcje, wymiana doświadczeń
Muzyczne zabawy ruchowe


Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - cykl II Metodyka nauczania języka niemieckiego (Kompetencje językowe bez tajemnic)
Termin:
Grupa I 23.08.2024 14.00-17.30
Grupa II 24.08.2024 9.00-13.00
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadząca: Joanna Przybyłowska
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-23
- 2024-08-24
Terminarz:
2024-08-23 14.00 - 17.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2024-08-24 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

Obszary tematyczne:
Program:
Chcesz nauczyć się kształtować kompetencje 4K na swoich lekcjach?
Chcesz, aby Twoje zajęcia były ciekawe, motywujące i angażujące?
Chcesz poznać przykłady aktywności, które wykorzystasz w swojej pracy?

Zapraszamy na szkolenie, na którym poznasz aktywności, które przyporządkujemy do konkretnych umiejętności.

Tandem BarbEla czyli Basia Chyłka i Ela Wydra zaprasza na warsztaty do Niwek.
Dla kogo:
nauczyciele IV- VIII oraz szkół ponadpodstawowych

Program:
Czym jest 4k?
Kompetencje 4K a językowe aktywności komunikacyjne zusammen im Deutschunterricht.
Podsumowanie aktywności, wymiana refleksji, pomysły na angażujące lekcje niemieckiego.


Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - cykl II Metodyka nauczania języka niemieckiego (Kompetencje językowe bez tajemnic)
Termin: 23.08.2024
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadzące: Barbara Chyłka i Elżbieta Wydra
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-23
Terminarz:
2024-08-23 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Program:
W programie:
Zabawy muzyczno-ruchowe w języku niemieckim w oparciu o znane zabawy tłumaczone z języka polskiego;
Układanie rymów w języku niemieckim do wybranych zabaw – prezentowanie rezultatów, wymiana powstałymi zabawami między uczestnikami;
Wprowadzenie do tematu „Fahrzeuge” w oparciu o zabawę z kartami obrazkowymi „Fertigspiel”;
Materiały utrwalające słownictwo oraz zastosowanie wprowadzonych pojęć; wykonywanie zadań w kartach pracy;
Zabawy z materiałami obrazkowymi; zaprezentowanie zabaw i gier planszowych, kodowanych, itp.;
Wiersz jako rymowanka do zastosowania w zabawie ruchowej.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - cykl I Nauczanie języka mniejszości narodowej
Termin: 24.08.2024 9.00-13.00
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadząca: Magdalena Przybyszewska
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-24
Terminarz:
2024-08-24 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Program:
Celem kursu jest kształcenie umiejętności w zakresie:
1) przywództwa edukacyjnego i stosowanie go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,
2) organizowania procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,
3) efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym,
4) zarządzania zasobami ludzkimi, inicjowania, wspierania i monitorowania doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,
5) organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,
6) zarządzania własnym rozwojem zawodowym.
Moduły:
*Przywództwo edukacyjne w szkole.
*Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
*Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku.
*Zarządzanie zasobami ludzkimi.
*Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
*Projektowanie programu placówki oświatowej.
Dodatkowe informacje:

Kurs realizowany jest w oparciu o obowiązujący program MEN z 10.11.2015 r. oraz na podstawie zgody Opolskiego Kuratora Oświaty.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą jest równoważny ze studiami podyplomowymi w tym zakresie oraz daje pełne kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora placówki oświatowej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.  (Dz.U. z 2017 r. poz.1597 z póź. zm.).

O terminie pierwszej wpłaty uczestnicy zostaną poinformowani na spotkaniu organizacyjnym - termin spotkania zostanie podany po zakończeniu rekrutacji.

Renata Laskowska
tel.774047557
r.laskowska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (220h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-28
Odpłatność:
3000 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
1. Muzykoterapia jako bezpieczna metoda terapeutyczna
2. Rozwijanie zdolności nawiązywania kontaktu poprzez muzykę za pomocą konkretnych działań
3. Relaksacja muzyczna jako technika terapeutyczna
4. Techniki i metody stosowane w muzykoterapii dziecięcej
Dodatkowe informacje:

Termin warsztatów zostanie podany w chwili utworzenia grupy.

Małgorzata Łyko-Szczygieł
m.szczygiel@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-31
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program:

1. Jak przygotować głos do pracy
2. Jak mówić bez wysiłku i zmęczenia głosu
3. Działania aktywizujące całe ciało, dzięki którym zaczniesz używać głosu nośnie i swobodnie
4. Ciało nasz instrument, czyli wpływ stresu i czynników zewnętrznych na aparat mowy
Małgorzata Łyko-Szczygieł
m.szczygiel@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-31
Odpłatność:
900 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
b.bulka@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-10
Odpłatność:
900 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.9MB 0.5154s