Proszę czekać...
Logo OCE Opole

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2024/2025

Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (270 dostępnych)


Program:
Rada pedagogiczna na zgłoszenie Dyrektora Szkoły. Termin do uzgodnienia.

Treści:
Dobra osobiste, a dane osobowe
Pozbywanie się prywatności
Ile kosztują nasze dane?
Kto wie o nas najwięcej?
Portale społecznościowe, serwisy, firmy IT
Co zniechęca rekruterów
Realne niebezpieczeństwa wirtualnego świata
Co wie o mnie mój telefon?
Kto i jak nas podgląda?
Roland Zimek
tel.774047571
r.zimek@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-28
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Szkolenie dla uczniów placówki edukacyjnej, na zgłoszenie Dyrektora Szkoły. Termin do uzgodnienia.

Zapoznanie uczniów z niebezpieczeństwami związanymi z udostępnianiem swoich danych osobowych w internecie.

Treści:
Dobra osobiste, a dane osobowe
Pozbywanie się prywatności
Ile kosztują nasze dane?
Kto wie o nas najwięcej?
Portale społecznościowe, serwisy, firmy IT
Co zniechęca rekruterów
Realne niebezpieczeństwa wirtualnego świata
Co wie o mnie mój telefon?
Kto i jak nas podgląda?
Dodatkowe informacje:

.

Roland Zimek
tel.774047571
r.zimek@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-28
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Cele:

Przygotowanie nauczycieli do włączenia placówek do sieci certyfikowanych placówek (szkół/przedszkoli), najbardziej prestiżowego programu promocji zdrowia w Polsce.
Zapoznanie uczestników z koncepcją programu Szkoła Promująca Zdrowie,
Podniesienie kompetencji w zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji w szkołach promujących zdrowie.

Treści kształcenia:

Definicja, model i standardy placówki promującej zdrowie (szkoły/przedszkola).
Co jest potrzebne do tworzenia i rozwoju placówki promującej zdrowie?
Jak tworzyć i rozwijać szkołę/przedszkole promującą(ce) zdrowie? Etap przygotowawczy i diagnoza.
Jak tworzyć i rozwijać szkołę/przedszkole promującą(ce) zdrowie? Planowanie.
Autoewaluacja wyników działań w placówce promującej zdrowie. Metody i narzędzia.
Dodatkowe informacje:

Termin realizacji zajęć do indywidualnego ustalenia. Szkolenie prowadzi wojewódzki koordynator Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Zajęcia prowadzi koordynator Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, specjalista z zakresu pedagogiki zdrowia, autor licznych publikacji naukowych (książek, artykułów) z obszaru edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, a także podręczników dla nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury zdrowotnej w środowisku edukacyjnym.

Paweł F. Nowak
tel.697719604
p.nowak@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-28
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania pracy nauczyciela wychowania fizycznego w tym:
-programu autorskiego wychowania fizycznego dla wybranego etapu edukacji,
-rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej dla wybranej klasy,
-osnowy lekcyjnej (cyklu tematycznego lekcji),
-konspektu pojedynczej lekcji.

Szkolenie odbędzie się w formule online - 20 godz. (wykład 10 godzin przez MS Teams podzielony na trzy spotkania + 10 godzin praca na platformie Moodle)

Praca na platformie Moodle obejmować będzie do wyboru:
a) wsparcie merytoryczne, konsultacje celem opracowania programu autorskiego oraz planu dydaktyczno-wychowawczego
b) konsultacje, wsparcie celem dokonania modyfikacji, korekty aktualnie realizowanego programu wychowania fizycznego w szkole
c) wydanie opinii o opracowanym programie autorskim uwzględniającej aktualne przepisy prawa oświatowego (zgodność z podstawą programową) oraz współczesne wysokie standardy obowiązujące w metodyce wychowania fizycznego.Dodatkowe informacje:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich etapów edukacji.

Termin realizacji zajęć oraz szczegółowe informacje po zrekrutowaniu grupy.

Paweł F. Nowak
tel.697719604
p.nowak@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (20h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-28
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Rada pedagogiczna na zgłoszenie Dyrektora Szkoły. Termin do uzgodnienia.

Treści:
Jak działa prawo autorskie? Kto i w jaki sposób może korzystać z cudzych dzieł? Podział prawa autorskiego. Dozwolony użytek publiczny w szkole. W jakim zakresie można legalnie wykorzystać zasoby w pracy nauczyciela.
Roland Zimek
tel.774047571
r.zimek@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-28
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Rada pedagogiczna na zgłoszenie Dyrektora placówki oświatowej. Termin do uzgodnienia.

Treści:
• Co czyha na dziecko w sieci?
• Skutki uzależnienia od komputera
• Bezpieczne aplikacje dla dzieci w wieku przedszkolnym
• Programy i scenariusze zajęć do realizacji w przedszkolu
• Wizerunek dziecka w sieci. Porady dla rodziców
• Jak ustrzec nasze dzieci przed niebezpieczeństwem? Porady dla rodziców
• Współczesne problemy dzieci i uczniów
Roland Zimek
tel.774047571
r.zimek@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-28
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
1. Po co nam to - Czym jest kultura bezpieczeństwa?
2 Jak kształtować i doskonalić kulturę bezpieczeństwa wśród pracowników i uczniów?
3. Praktyczne wskazówki, metody i narzędzia
Ewelina Policińska
tel.774047564
e.policinska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Dodatkowe informacje:

Szkolenie na zlecenie dyrektora placówki oświatowej, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącym.

Ewelina Policińska
tel.774047564
e.policinska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Konsultacje przeznaczone są dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowanych realizacją projektów eTwinning oraz samym programem eTwinning.
Bronisława Niespor
tel.774047561
b.niespor@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (3h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-30
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Sieć współpracy szkół polskich i niemieckich uczestniczących w projekcie Europejskie szkoły demokracji i partycypacji

Celem cyklicznych spotkań sieci będzie wsparcie przedstawicieli szkół w zakresie nawiązania partnerstw, integracji oraz realizacji projektu przez okres roku szkolnego 2024/25 w ramach Programu Niwki i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Harmonogram
W roku szkolnym 2024/25 przewiduje się 4 spotkania online w ramach sieci po 4h dydaktyczne
1) wrzesień 2024 - przedstawienie projektu, poznanie celów i zakresu działań w projekcie,
2) październik 2024 spotkanie przygotowawcze do I modułu seminarium w Polsce lub w Niemczech (4-7.11.2024)
Listopad 2024 - I moduł seminarium kontaktowego - Wyzwanie: praca nad wspólnymi projektami
4) marzec 2025 - praca na platformie moodle, spotkanie online - prezentacja aktywności z udziałem uczniów,
5) kwiecień 2025 - spotkanie przygotowawcze do II modułu seminarium w maju w Polsce lub Niemczech
Maj/czerwiec 2025 - II moduł seminarium, realizacja projektów, refleksje, wnioski, rekomendacje
Dodatkowe informacje:

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu wspólnie z partnerskim Instytutem Pedagogicznym Nadrenii-Palatynatu zaprasza szkoły z województwa opolskiego i śląskiego do udziału w rocznym projekcie Europejskie Szkoły Demokracji i Partycypacji.
Projekt adresowany jest do szkół podstawowych zainteresowanych rozwijaniem kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów w duchu wartości demokratycznych. Celem projektu jest nawiązanie polsko-niemiecko-czeskich lub polsko-niemieckich partnerstw międzyszkolnych oraz budowanie i realizacja międzynarodowych projektów edukacyjnych.


Termin realizacji: jesień 2024r.- wiosna 2025r.

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
a.patelska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Seminaria (16h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-30
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Jedno z trzech szkoleń z cyklu Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela. Celem szkolenia jest poznanie metod i technik zarządzania stresem w kontekście profilaktyki wypalenia zawodowego.


Dodatkowe informacje:

Szkolenie na zlecenie dyrektora placówki oświatowej, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącymi. Autorski program szkolenia realizowany przez dwóch prowadzących - dr Paweł F. Nowak oraz dr Ewelina Policińska

Paweł F. Nowak
tel.697719604
p.nowak@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Wsparcie nauczycieli w zakresie wykorzystania treści znaków i symboli nie tylko w trakcie zajęć szkolnych

Dodatkowe informacje:

Szkolenie na zlecenie dyrektora placówki oświatowej, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącym.

Ewelina Policińska
tel.774047564
e.policinska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Podczas warsztatów omówione zostaną program eTwinning, Erasmus + oraz Edukacja czyli granty norweskie.
* gdzie szukać partnerów do realizacji projektów;
* na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego;
* przykłady wykorzystania grantów na poznanie aktywnych metod nauczania np. Design Thinking, Uczenie się w ruchu.
Bronisława Niespor
tel.774047561
b.niespor@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli języka angielskiego wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowanych wykorzystaniem sztucznej inteligencji do przygotowywania i generowania materiałów dydaktycznych.
Podczas warsztatu poznamy możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do przygotowania materiałów dydaktycznych takich jak scenariusze lekcji, karty pracy, prezentacje. Poznamy narzędzia, które zamienią tekst na obraz, opracują cały wachlarz zadań dla uczniów typu quizy, prawda/fałsz, teksty z lukami, łączenie wyrazu z jego definicją, nadawanie nazwy tekstowi, tworzenie tekstu z wykorzystaniem podanego słownictwa, przygotowanie prezentacji na podstawie wpisanego tytułu itd.
Poznamy możliwości wygenerowania własnych, niepowtarzalnych kart pracy związanych z rozumieniem tekstu słuchanego, materiałów do ćwiczenia mówienia itd.
Bronisława Niespor
tel.774047561
b.niespor@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Do udziału w warsztatach zapraszamy nauczycieli uczących języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej.
Ramowy program warsztatów:
-wykorzystanie ruchu w edukacji dziecka- przykłady zabaw, które możemy wykorzystać w sali lekcyjnej ale również na podwórku, boisku utrwalających słownictwo, zasady gramatyczne,
- zastosowanie multisensoryczności, uczenia się w kontekście,
- rozwijanie koncentracji, uważności dziecka,
-zastosowanie story maps i visuals, metody stacji,
Podczas warsztatów wykorzystane zostaną autorskie metody Play to Learn More oraz Smart Teachers Play More Kristin Einarsdottir i Sarah Jane Anthony z Islandii.
Bronisława Niespor
tel.774047561
b.niespor@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.83MB 0.4840s