Proszę czekać...
Logo OCE Opole

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2023/2024

Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (28 dostępnych)


Program:
Trzecia edycja Ogólnopolskiej konferencji nauczycieli - Przestrzeń najbliższa - przestrzeń nieznana
odbędzie się 14 grudnia 2023 r. od godziny 16:00 w formule online (MS TEAMS).

Program
16:00 – otwarcie konferencji przez Dyrektora Opolskiego Centrum Edukacji
16:05– 16:35 Krystyna Dąbek, Ja księżniczka lubię grać w nogę, a ja książę lubię samochody, ale też róż … wychowanie bez stereotypów, (Opolskie Centrum Edukacji)
16:40 – 17:10 dr Norbert Morawiec, Ludwika Ostrowska- kobieta, działacz, gospodarz, historyk (Instytut Historii Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)
17:15 – 17:45 Joanna Siek, “Zręczna w działaniu i w mowie” - casus Janiny Omańkowskiej, (Instytut Śląski, Opole)
17:45 – 17:55 Przerwa
17:55 – 18:25 dr Agnieszka Misiurska, “Polskie czarownice” - polskie działaczki narodowe na Śląsku Opolskim \nw latach 1919-1921, (Instytut Śląski, Opole)
18:30 – 19:00 Alicja Adamus - Kowalik, “Oddana Bogu i oddana ojczyźnie” - podwójne życie siostry Antoniny Malczyk (Instytut Historii Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)
19:05 – 19:30 Mieczysław Biel, Kobieta na współczesnym rynku pracy (Opolskie Centrum Edukacji)
19:35 Zakończenie konferencji

Porozmawiamy:
- o wychowaniu najmłodszych uczniów,
- o nietuzinkowych kobietach i ich roli w historii i kulturze,
- o tym, czy płeć predestynuje do czegokolwiek,
- o kształceniu zawodowym i kobietach na współczesnym rynku pracy,
- o stereotypach, ale też o wartościach
Prelegenci odniosą się do własnych doświadczeń i tego, co oferuje nam literatura, równocześnie zapewniając Państwu przestrzeń do dyskusji.

Dodatkowe informacje:

Zapraszam do udziału wszystkich zainteresowanych nauczycieli. Każdy znajdzie coś dla siebie :)

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (5h)
Termin zgłoszenia:
2023-12-13
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-12-14
Terminarz:
2023-12-14 16:00 - 19:45
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
1. Geneza mnemotechnik
2. Rodzaje mnemotechnik
3. Ćwiczenia kształcące pamięć dzieci
Dodatkowe informacje:

Konferencja online w aplikacji Teams dedykowana nauczycielom wychowania przedszkolnego z powiatu krapkowickiego i nyskiego w dniu
8 stycznia 2024 roku o godzinie 16:00- 19:00.
Aby uczestniczyć w konferencji należy wypełnić kartę zgłoszenia w systemie obsługi kursów.
Osoby zarejestrowane otrzymają na adres mailowy link do udziału w szkoleniu.

Anna Lalik
tel.774648072
alalik@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2024-01-07
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-01-08
Terminarz:
2024-01-08 16:00 - 19:00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Program:
Druga edycja Konferencji dla nauczycieli - Wojskowość w edukacji odbędzie się 25 kwietnia 2024r.
W tej edycji tematem wiodącym będzie szkolnictwo wojskowe.
Odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnie i online)


Dodatkowe informacje:

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu wszystkich, zainteresowanych tematyką wojskowości.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-04-25
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Wojciech Błaszczyk
tel.774047570
wblaszczyk@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Wojciech Błaszczyk
tel.774047570
wblaszczyk@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Sesja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z czytelnictwem dzieci i młodzieży, wymianie doświadczeń w zakresie form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą, działań nauczycieli i bibliotek szkolnych na rzecz inicjowania kultury czytelniczej, metod i form pracy z młodym czytelnikiem oraz realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3. Zajęcia w formie wykładowej i warsztatowej poprowadzą doświadczeni metodycy, nauczyciele praktycy i bibliotekarze.

Każdy z uczestników zarejestrowanych w SOK, otrzyma otrzyma pakiet Wydawnictwa Literatura – katalogi wydawnicze, prezentację dotyczącą nowości „Nowe książki w wydawnictwie Literatura – tematy powiązane z programem szkolnym” (uzależnienie cyfrowe, ekologia, umuzykalnienie, fantastyka naukowa w stulecie urodzin Stanisława Lema, dzieci z niepełnosprawnością) oraz przykładowe scenariusze lekcji.

PROGRAM
9.40-10.20 „Starodruki w zbiorach PBW” – zwiedzanie wystawy w Muzeum Śląska Opolskiego (Mały Rynek 7), Alicja Kisała PBW w Opolu
10.20-10.30 Przejście do PBW w Opolu (aula Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia)
10.30-10.45 Rejestracja uczestników
10.45-10.55 Otwarcie konferencji – Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE
10.55-11.10 „Oświata na Śląsku Opolskim” – Iwona Kowalska, Anna Zacłona, PBW w Opolu
11.10-11.35 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. 2.00 zmiany w nowej edycji 2021/2025”– Robert Gwóźdź, Kuratorium Oświaty w Opolu
11.35 -12.20 „Alternatywna Lista Lektur” – Edyta Plich, dyrektor Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży (TIM), prezes Fundacji Wspierania Młodzieży w Nauce EDICO.
12.20 -12.35 Przerwa kawowa
12.35 -14.00 WARSZTATY
„Szczegóły realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021/2025 – składanie wniosków rozliczanie sprawozdań” – Robert Gwóźdź, Kuratorium Oświaty w Opolu
Przedszkole, Szkoła podstawowa:
„Wizualne formy opowieści – teatr cieni” – Justyna Jurasz PBW w Opolu
Dodatkowe informacje:

Koszt 50 zł. Wpłat za uczestnictwo prosimy dokonywać przelewem na konto Bank Millennium S.A. O/Opole
22 1160 2202 0000 0003 1001 7743 (koniecznie podając nr formy doskonalenia) 83/Konf/PBW/21

Alicja Kisała
tel.774541240 w.122
a.kisala@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (6h)
Odpłatność:
50 PLN
Termin realizacji:
2021-10-08
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Mieczysław Biel
tel.774047569
mbiel@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (15h)
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Zapraszamy nauczycieli oraz dyrektorów szkół, a także wszystkich zainteresowanych tematyką wewnątrzszkolnego oceniania w świetle przepisów prawa oraz w świetle praktyki szkolnej na dwudniową konferencję w formie online na platformie TEAMS.
Program
11 grudnia
16.00 Otwarcie konferencji - dyrektor Opolskiego Centrum Edukacji
Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego
16.10 Po co oceniamy? Poszukajmy odpowiedzi w przepisach prawa - Renata Laskowska, Opolskie Centrum Edukacji
16.30 Jak oceniać, żeby budować motywację do nauki? – dr Marzena Żylińska, Prezeska Fundacji Budzące się Szkoły
17.15 Przerwa
17.25 Jak zdjąć klątwę z oceniania i uczynić je pożytecznym -Tomasz Garstka, psycholog
18.10 Ocenianie wspierające w praktyce szkolnej - Małgorzata Modliborska – dyrektorka Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grudziądzu
18.40 Podsumowanie i zakończenie I. dnia konferencji
13 grudnia
16.00 Nauczanie wzbudzające zaangażowanie uczniów - dr Jacek Strzemieczny, Centrum Edukacji Obywatelskiej
16.30 Kompromis pomiędzy ocenianiem kształtującym, a koniecznością wystawienia stopnia - Danuta Sterna, Centrum Edukacji Obywatelskiej, propagatorka oceniania kształtującego
17.30 Przerwa
17.40 Ocenianie w praktyce - warsztaty dla nauczycieli w dwóch grupach: edukacja wczesnoszkolna i kształcenie ogólne (szkoła podstawowa, kl. 4-8 i ponadpodstawowa) - Agnieszka Spikert, WMODN, Krystyna Dąbek, OCE, Małgorzata Modliborska, dyrektor szkoły, Anna Patelska-Górna, OCE
19.10 Podsumowanie, ewaluacja, zakończenie konferencji
Dodatkowe informacje:

Kontakt do organizatorów:
Anna Patelska-Górna, a.patelska@oce.opolskie.pl 77 404 75 80
Krystyna Dąbek k.dabek@oce.opolskie.pl 77 404 75 81

Wpłaty  indywidualne należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie tematu: “Czy i jak Oceniać?” oraz nr szkolenia 121/Konf/RCRE/23
(faktury na placówki lub indywidualne wystawiane będą po konferencji)

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (8h)
Termin zgłoszenia:
2023-12-08
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
2023-12-11
- 2023-12-13
Terminarz:
2023-12-11 16.00 - 19.00
szkolenie realizowane poprzez Internet

2023-12-13 16.00 - 19.00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
Forma prowadzona będzie w dwóch etapach:
1. część teoretyczna- konferencja
2. część praktyczna- warsztaty
Ewelina Langfort
elangfort@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (5h)
Termin zgłoszenia:
2023-11-14
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-11-14
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Program szkolenia:
Czym jest debata oksfordzka
Wprowadzenie do debatowania
Podstawowe zasady debatowania


Webinar poprowadzą:
Beata Maleska-Pająk, nauczycielka historii oraz wiedzy o społeczeństwie, a także wychowania do życia w rodzinie, instruktorka teatralna. Od lat sędziuje rozgrywki turniejowe oraz prowadzi drużynę debatancką. Członkini Fundacji Projekty Edukacyjne. Szkoli dzieci, młodzież i dorosłych z podstaw debaty oksfordzkiej. Koordynatorka Śląskiej Sieci Szkół Debatujących. Członkini grupy Superbelfrzy RP
Izabela Wyppich, nauczycielka plastyki, historii sztuki oraz historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej, tutorka i edukatorka. W debatanckim świecie działa od kilku lat. Współpracuje z Fundacją Projekty Edukacyjne, sędziuje, organizuje i koordynuje turnieje i sparingi, prowadzi drużynę debatancką. Koordynatorka Śląskiej Sieci Szkół Debatujących. Członkini grupy Superbelfrzy RP
oraz Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki
Dodatkowe informacje:

Grupa docelowa: nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół (z woj. opolskiego i śląskiego) zainteresowani wykorzystaniem metody debaty oksfordzkiej w edukacji regionalnej oraz pracy przedmiotowej i wychowawczej.

Link do spotkania zostanie przesłany w dniu szkolenia.

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (2h)
Termin zgłoszenia:
2023-10-06
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-10-06
Terminarz:
Program:
Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych nauczycieli, wychowawców oraz opiekunów samorządów szkolnych wraz z uczniami.
Konferencja ma na celu ukazanie różnych rozwiązań i koncepcji szkolnych w obszarze rozwijania kultury demokratycznej na podstawie doświadczeń z projektu Erasmus+ Edu4Democracy realizowanego przez RZPWE w latach 2019-22 wraz z partnerami z czterech krajów europejskich: Niemcy, Hiszpania, Chorwacja i Finlandia.
W programie, m.in.
• Szkoła to coś więcej niż lekcje
• Europejskie wzorce samorządności szkolnej na przykładzie projektu Erasmus+ Edu4Democracy
• Edukacja na rzecz demokracji w krajach i szkołach objętych projektem
• Samorząd Uczniowski jako przestrzeń do rozwoju społeczności szkolnej
• Potrzeby w zakresie edukacji 2030
• Dyskusja na temat partycypacji uczniów w życiu szkolnym oraz sposobów rozwijania kultury demokratycznej w szkołach

Zapraszamy :)
Dodatkowe informacje:

W karcie zgłoszenia (uwagi) prosimy o wskazanie liczby uczniów uczestniczących w konferencji oraz klasy.

Kontakt do organizatorów:
Anna Patelska-Górna
apatelska@rcre.opolskie.pl, tel. 502 045 358
Ewelina Policińska
epolicnska@rcre.opolskie.pl tel. 77 404 75 64
Krystyna Dąbek
kdabek@rcre.opolskie.pl, tel. 5071980499

Zapraszamy serdecznie!

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-04-24
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-04-26
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Temat: „Rozwiazywanie zadań tekstowych jako źródło doświadczeń matematycznych”

I CZĘŚĆ PLENARNA
09.00– 90.10 - Powitanie prelegentów i gości, słowo wstępne – B. Piechaczek, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
09.10-10.40 - Metodyka rozwiązywania i układania zadań z treścią. Klocki, ilustracje, historyjki obrazkowe pomocne w procesie rozwiązywania zadań z treścią, dr M. Skura, M. Lisicki (online)
10.40-10.50 - Przerwa
10.50-11.20 - Co jest na końcu świata? - rozbudzanie ciekawości poznawczej dzięki zastosowaniu fiszek problemowych i korespondencji międzyklasowej, M. Kędra (stacjonarnie)
11.20-11.50 - Sposoby na matematyczną (Nie) MOC - stymulowanie myślenia i działania dzieci w rozwiązywaniu zadań tekstowych, T. Kosiarek (stacjonarnie)
11.50-12.20 - Kształtowanie zaradności matematycznej w rozwiązywaniu zadań tekstowych, B. Ordakowska-Szumska (stacjonarnie)

II CZĘŚĆ WARSZTATOWA
I TURA:12.50-13.35, II TURA: 13.45- 14.30
Warsztat I: A. Spikert, Burz i buduj- czyli metoda kruszenia w rozwiązywaniu zadań tekstowych, online
Warsztat II: B. Ordakowska-Szumska, Jak efekt(y/o)wnie budować myślącą klasę podczas zajęć edukacji matematycznej?
Warsztat III: A. Jadach, Licz w podskokach. O aktywizujących zadaniach tekstowych, stacjonarnie
Warsztat IV: K. Dąbek, Zakręty i meandry zadań tekstowych, online

14.30-14.40 Podsumowanie konferencji, A. Patelska – Górna
Dodatkowe informacje:

Konferencja problemowo-metodyczna zaplanowana została w formie hybrydowej i podzielona na część plenarną oraz warsztatową (w zgłoszeniu proszę wpisać w miejscu - Uwagi - udział stacjonarny lub udział online). Osoby uczestniczące w konferencji stacjonarnie w modułach online uczestniczą z naszej instytucji. Każdy uczestnik wybiera 2 warsztaty, jeden w turze I, drugi w turze II. Osoby uczestniczące w konferencji online dokonują wyboru pośród 2 warsztatów prowadzonych online, osoby uczestniczące stacjonarnie wybierają pośród 2 warsztatów prowadzonych stacjonarnie. Na tydzień przed realizacją przedsięwzięcia, osoby które zgłoszą się na konferencję otrzymają maila z linkiem do konferencji oraz informację o sposobie wyboru warsztatów.
Osoba do kontaktu: Krystyna Maria Dąbek, tel. 77 404 75 81; email: kdabek@rcre.opolskie.pl
Zapraszamy

Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (6h)
Termin zgłoszenia:
2023-04-23
Odpłatność:
170 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
godzina 13.00-rejestracja, zakwaterowanie
godzina 14.00-obiad
godzina 15.00- rozpoczęcie przywitanie przed Dyrektora RZPWE p.Lesława Tomczaka

Godz. 15.15- 16.00 Wprowadzenie: Dyrektor zarządzający Nestro Sp.z o.o. Radosław Gliński, Anna Hiller-Janik doradca metodyczny RZPWE Opole„Innowacja z zakresu doradztwa zawodowego Dzień Odkrywców Zawodów-założenia”
godz. 16.00-16.30 -Wykład : Karina Daniel-Kroker „Dzień Odkrywców Zawodów i praktyka szkolnego doradcy zawodowego na przykładzie PSP Ujazd”
16.30-17.00 przerwa kawowa
17.00-18:00 Wykład „Rola przedsiębiorcy we współpracy z uczelnią wyższą w rozwijaniu pasji i zainteresowań absolwentów szkół średnich i szkół wyższych” Prof.dr.hab.inż. Sebastian Mróz Politechnika Częstochowska
19.00-uroczysta kolacja

Dzień 2

8.30-śniadanie
9.00- 9.45 "Współpraca przedsiębiorcy ze szkołami- jak tworzyć jej elementy" -warsztaty- Anna Hiller-Janik RZPWE Opole
9.45- 10.30Warsztaty praktyczne- "Współpraca nauczyciela przedmiotów zawodowych z doradcą zawodowym na etapie szkoły średniej" Alina Hornatkiewicz RZPWE Opole
10.30 – 10.45 przerwa kawowa
10.45- 11.30 Tworzenie systemu doradztwa zawodowego w szkole-przykłady praktyczne Anna Hiller-Janik RZPWE Opole
11.30-12.30 Kompetencje miękkie w pracy doradcy zawodowego- warsztaty praktyczne z zakresu autoprezentacji i elementów przedsiębiorczości.
Dodatkowe informacje:

koszt 150 zł od osoby, szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym RZPWE w Niwkach.

Anna Hiller-Janik
ahiller@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (9h)
Termin zgłoszenia:
2022-09-15
Odpłatność:
150 PLN
Termin realizacji:
2022-09-15
- 2022-09-16
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Zaprezentowanie społecznościowej aplikacji Class Dojo. Możliwości i korzyści wynikające z użytkowania aplikacji. Omówienie sposobu rejestracji, tworzenie konta nauczyciela. Ścieżka tworzenia przykładowej klasy. Dzielenie się doświadczeniem z kilkuletniego korzystania z aplikacji. Konferencja odbędzie się w dniu 08.11.2021r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dytmarowie w godzinach od 15.00 do 17.15.
Małgorzata Ruzik
tel.774361966
mruzik@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2021-11-08
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-11-08
Terminarz:
Program:
W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z przykładowymi narzędziami do generowania dyplomów, ciekawych kart pracy, przykładowych ćwiczeń. Ponadto przedstawione zostaną przykładowe aplikacje do wykorzystania podczas zajęć z edukacji wczesnoszkolnej.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się na platformie Teams. w dniu 20.10.2021r. w godzinach od 15.00 do 17.15. Link do spotkania uczestnicy otrzymają w dniu 19.10.2021r.

Małgorzata Ruzik
tel.774361966
mruzik@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2021-10-18
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-10-20
Terminarz:

© OCE Opole 2014 - 2023
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.84MB 0.3430s