Proszę czekać...
Logo RZPWE

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2022/2023
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (156 dostępnych)


Renata Najwer
tel.774047575
rnajwer@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-05
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
2022-12-10
Terminarz:
2022-12-10 9.00 - 12.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

Program:
* Przedstawienie ciekawych rozwiązań metodycznych w zakresie działalności plastyczno-technicznej o tematyce zimowej i świątecznej.
* Prezentacja różnych sposobów i możliwości wykorzystania w działalności plastycznej ogólnie dostępnych materiałów do wykonania prac
plastycznych o tematyce świątecznej i zimowej.
* Praktyczne wykonanie proponowanych prac wg przedstawionej szczegółowej instrukcji.
* Prezentacja przez uczestników szkolenia własnych propozycji ciekawych prac.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się 05.12.2022r. w NSP w Dytmarowie w godzinach 15:00-17:15.
Są przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej powiatu głubczyckiego i prudnickiego.

Małgorzata Ruzik
tel.774361966
mruzik@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-05
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-12-05
Terminarz:
2022-12-05 15:00 - 17:15
szkolenie realizowane poprzez Internet

Program:
Sposoby wykorzystania różnorodnych materiałów w działalności plastycznej.
Propozycje prac, instrukcje, szablony, wzory.
Projektowanie ozdób świątecznych zero waste
Płaskie i przestrzenne formy plastyczne wykonywane ze starych książek i gazet.
Praktyczne wykonanie przykładowych prac.
Alicja Ościłowska
tel.774047563
aoscilowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-05
Odpłatność:
140 PLN
Termin realizacji:
2022-12-12
Terminarz:
2022-12-12 16.00 - 19.45
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:
Program:


• Ćwiczenia i zabawy edukacyjne stymulujące systemy zmysłowe.
• Ćwiczenia i zabawy sensoryczno–motoryczne.

Dodatkowe informacje:

Grupa docelowa: nauczyciele, specjaliści - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Jeśli Państwo zastanawiacie się:
• o co chodzi: czy dziecko jest niesforne, rozkojarzone, czy może jednak z zaburzeniami rozwojowymi;
• jak pomóc dziecku;
• czy istnieją strategie terapeutyczne możliwe do wprowadzenia przez nauczycieli;
• i czy integracja sensoryczna może stanowić formę profilaktyki?
to serdecznie zapraszam do udziału w zajęciach.

Prośba o dokonanie wpłaty zostanie uczestnikom przesłana na podany w zgłoszeniu adres e – mail po zawiązaniu się grupy szkoleniowej.

Spotkania planowane do realizacji w formie online w dniu 09.12.2022 r., w godz. 16.00 - 19.15

Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-05
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
2022-12-09
Terminarz:
2022-12-09 16 - 19.15
szkolenie realizowane poprzez Internet

Program:
• Przedstawienie ciekawych rozwiązań metodycznych w zakresie działalności plastyczno-technicznej o tematyce zimowej i świątecznej.
• Prezentacja różnych sposobów i możliwości wykorzystania w działalności plastycznej ogólnie dostępnych materiałów do wykonania prac.
• Praktyczne wykonanie proponowanych prac wg przedstawionej szczegółowej instrukcji.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dedykowane nauczycielom wychowania przedszkolnego z gminy Lubrza Wydarzenie odbędzie się 5.12.2022 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dytmarowie w godzinach 1630-1830

Irena Gołdyn
igoldyn@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (2h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-05
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-12-05
Terminarz:
2022-12-05 16.30 - 18.30
realizowane w placówce zewnętrznej

Program:
Metody i techniki pracy z uczniem oraz zespołem klasowym w przypadku wystąpienia na lekcji różnych zakłóceń.
• Nieakceptowane zachowania uczniów.
• Interwencje wychowawcze.

Dodatkowe informacje:

Prośba o dokonanie wpłaty zostanie uczestnikom przesłana na podany w zgłoszeniu adres e – mail po zawiązaniu się grupy szkoleniowej.

Spotkania planowane do realizacji w formie online w dniach: 12.12.2022, 13.12. 2022 w godz. 16 - 18.15.

Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-06
Odpłatność:
120 PLN
Termin realizacji:
2022-12-12
- 2022-12-13
Terminarz:
2022-12-12 16.00 - 18.15
szkolenie realizowane poprzez Internet

2022-12-13 16.00 - 18.15
szkolenie realizowane poprzez Internet

Program:
Tworzenie modeli 3D
Uruchomienie skanera 3D
Wydrukowanie skanowanych modeli
Tworzenie modeli 3D- skanowanie postaci człowieka
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się 08 grudnia 2022r. w godzinach 16:00-18:15 w PSP nr 1 w Prudniku, ul. Armii Krajowej 1.

Ewelina Langfort
elangfort@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-08
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-12-08
Terminarz:
2022-12-08 16:00 - 18:15
realizowane w placówce zewnętrznej

Obszary tematyczne:
Program:
Przeglądanie publicznych zasobów
Rejestracja na stronie Genially i tworzenie własnego konta
Przygotowanie interaktywnego obrazu- animacje, dodawanie materiałów zewnętrznych, blokowanie, przesuwanie, rysowanie po slajdzie
Przygotowanie quizu według szablonu- dodawanie slajdów, ustawianie przejść.
Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli poczatkujących w Genially chcących uatrakcyjnić swoje lekcje o dodatkowe materiały interaktywne w ciekawej szacie graficznej.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-15
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program warsztatów:
* przygotowanie ciekawych prezentacji
* wykorzystanie książeczek elektronicznych do rozwijania umiejętności pisania
* wykorzystanie platformy Wakelet/Genially do przygotowywania lekcji w jednym miejscu
* inne narzędzia uatrakcyjniające lekcje języka obcego.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-15
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Podczas warsztatów omówione zostaną program eTwinning, Erasmus + oraz Edukacja czyli granty norweskie.
* gdzie szukać partnerów do realizacji projektów
* na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego
* przykłady wykorzystania grantów na poznanie aktywnych metod nauczania np. Design Thinking, Uczenie się w ruchu.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-15
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Założenia metody stacji zadaniowych, cele i efekty
Przykładowa gra i przykładowe zadania
Jak przygotować zadania do metody stacji- kody QR, kody do zamalowania, rebusy, labirynty, szyfry itd.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-15
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program warsztatów:
* narzędzia do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym
* narzędzia do przygotowywania kart pracy interaktywnych i do druku
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-15
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Podczas warsztatów uczestnicy poznają przykładowe projekty eTwinning, stronę eTwinning.pl i jej możliwości, dokonają rejestracji do programu. Zaprezentowane zostanie eTwinning Live czyli fora do szukania partnerów, zakładanie projektu, możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli.
Podane zostaną przykładowe narzędzia do wykorzystania podczas realizacji projektu.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-15
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Do udziału w warsztatach zapraszamy nauczycieli uczących języka angielskiego w szkole podstawowej w szczególności w edukacji wczesnoszkolnej.
Ramowy program warsztatów:
-wykorzystanie ruchu w edukacji dziecka- przykłady zabaw, które możemy wykorzystać w sali lekcyjnej ale również na podwórku, boisku utrwalających słownictwo, zasady gramatyczne,
- zastosowanie multisensoryczności, uczenia się w kontekście,
- rozwijanie koncentracji, uważności dziecka,
-zastosowanie "story maps" i "visuals", metody stacji,
Podczas warsztatów wykorzystane zostaną autorskie metody Play to Learn More oraz Smart Teachers Play More, które zostały zaprezentowane podczas warsztatów prowadzonych przez autorki metod Kristin Einarsdottir i Sarah Jane Anthony z Islandii.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-15
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego szkoły podstawowej.
Podczas warsztatów przygotowana zostanie ciastolina, wprowadzone słownictwo związane z przygotowaniem ciasta a następnie powstaną "obrazy" z własnoręcznie przygotowanej ciastoliny, które można wykorzystać do ćwiczeń w mówieniu.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-15
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl