Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2018/2019
Warsztaty, Kursy, Konferencje »
Wspomaganie, Granty, Sieci »Szukaj (278 dostępnych)


Pod jednym DACH-em - dydaktyczna wyprawa do krajów niemieckojęzycznych (cz.1)
Warsztaty z dnia 27.04.2018 (09.30- 16.00) Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach ODWOŁANE
Program:
Warsztaty dla nauczycieli pracujących z młodzieżą (starsze klasy szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa).
Podczas warsztatów uczestnicy:
• poznają ciekawostki na temat krajów niemieckojęzycznych i i otrzymają gotowe prezentacje do wykorzystania na własnych zajęciach na temat Niemiec, Austrii i Szwajcarii;
• otrzymają gotowe pomysły na realizację zajęć i projektów
• wypróbują różne sposoby wprowadzania i praktycznego zastosowania wiedzy realioznawczej w praktyce;
• dowiedzą się, jak kształtować u uczniów wrażliwość międzykulturową i motywować ich do stosowania strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych w nauce języka niemieckiego;
• poznają różne sposoby aktywizowania uczniów w zakresie różnych działań językowych;
• otrzymają wiele inspiracji do planowania oryginalnych lekcji języka niemieckiego.
Dodatkowe informacje:

WAŻNE:
Warsztaty z dnia 27.04.2018 (09.30- 16.00) Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach ODWOŁANE

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-04-22
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Praktyczne poznanie gier i zabaw wprowadzających w świat liter.

Uczestnicy podczas zajęć wzbogacą własny warsztat pracy o „bank” ćwiczeń i zabaw literami. Podczas zajęć dominowały będą metody aktywizujące grupę.
Dodatkowe informacje:

Prowadzące: Krystyna Dąbek i Alicja Ościłowska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Termin: 25.04.2019 r.
Miejsce: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27, sala 1.8

Na zajęcia proszę przywieźć kserokopię dowodu wpłaty na nasze konto:
Bank Millennium S.A. 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę umieścić informację: „Zabawy literami“ 67/W/RCRE/19
(Istnieje możliwość wystawienia przez RZPWE faktury przelewowej po odbytym
szkoleniu.)

Alicja Ościłowska
tel.774047563
aoscilowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2019-04-18
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Rola nauczyciela w rozwijaniu autonomii ucznia
Warsztaty z dnia 28.04.2019 przeniesione na wrzesień
Program:
"Rola nauczyciela w rozwijaniu autonomii ucznia (niemiecki w rękach ucznia - od bierności do aktywności)".

Celem warsztatów jest uwrażliwienie nauczycieli na konieczność uwzględnienia autonomii ucznia w planowaniu procesu dydaktycznego oraz wskazanie sposobów, w jaki nauczyciel może i powinien określić ramy autonomii uczniów na lekcji języka obcego. Autonomia w edukacji jest pożądaną alternatywą schematycznego, a więc biegnącego po ściśle określonych torach nauczania i uczenia się. Jest to częściowe przekazanie kontroli procesu uczenia się i odpowiedzialności za ten proces w ręce ucznia. Punktem wyjścia jest zatem pytanie: jakie warunki należy spełnić, aby autonomia miała szansę w polskiej szkole. W celu znalezienia odpowiedzi weźmiemy pod uwagę różne aspekty procesu uczenia się/nauczania języków i przeanalizujemy ich wpływ na możliwość wprowadzenia nauczania autonomicznego.
Szczegółowy plan warsztatów:
1. Rola autonomii w nauczaniu
2. Charakterystyka ucznia autonomicznego.
3. Zalety autonomii ucznia i ewentualne problemy
4. Techniki rozwijania autonomii:
• organizacja lekcji i dobór materiałów
• podnoszenie świadomości uczniów
• przykładowe narzędzia do wykorzystania przez ucznia i nauczyciela
• przykładowe strategie
• praca (nie)domowa
• zadania projektowe (zaangażowanie uczniów w przygotowanie materiałów, kontrakt, indywidualizacja zadań, TiK, kontakt poza klasą, samoocena
5. Trening strategiczny
6. Autonomia ucznia a praktyka szkolna.


Dodatkowe informacje:

Prowadząca: Anna Życka
Grupa docelowa: nauczyciele j. niemieckiego w klasach starszych szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.
Termin: Warsztaty z dnia 28.04.2019 przeniesione na wrzesień

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-04-17
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
1. Czas na kompetencje
2. Dziecko i język programowania
3. Polecenia i sekwencje, projektowanie zadań
4. Od teraźniejszości do przyszłości - gry i zabawy
Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2019-04-13
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Klub Eksperymentatora
W świecie 4 żywiołów: WODA - warsztaty dla nauczycieli szkoły podstawowej
Program:
WARSZTATY LABORATORYJNE – KLUB EKSPERYMENTATORA
„W ŚWIECIE CZTERECH ŻYWIOŁÓW – WODA”

Oferta szkoleniowa KLUBU EKSPERYMENTATORA obejmuje warsztaty
laboratoryjne dla nauczycieli szkół podstawowych

Celem KLUBU EKSPERYMENTATORA jest poszukiwanie inspiracji do działań edukacyjnych o charakterze eksperymentalnym oraz rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
Zajęcia prowadzone są techniką SSC (eksperyment w małej skali) przez doświadczonych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem przedmiotów użytku codziennego. Oferujemy bazę nowych pomysłów na ciekawe lekcje prowadzone metodą eksperymentu.

Liczba godzin: 15 (3 moduły po 5h)
Terminy zajęć: zawsze poniedziałek, godz. 15.00-18.30
Miejsce: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27.
sala 2.4

Program:
MODUŁ I 15. 04 – prowadząca: Joanna Kafel-Szymańska
1. Praca metodą eksperymentu.
2. Praktyczne przykłady doświadczeń - zaskakująco proste eksperymenty dla małych i dużych;
3. Skąd czerpać inspiracje do doświadczeń?

MODUŁ II 29. 04 – prowadząca: Jolanta Flakowska
1. Dlaczego warto eksperymentować? Kompetencje kluczowe rozwijane w ramach zajęć doświadczalnych i eksperymentalnych;
2. Metoda naukowa w poznawaniu otaczającego świata;
3. Etapy metody naukowej i sposoby jej wdrażania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Rola pytań kluczowych;
4. Warsztaty eksperymentalne (m.in. Co widać w kropili wody? - zaj. z mikroskopowania)

MODUŁ III 6.05 – prowadzący: Wojciech Sudnicki
1. Rola eksperymentów w edukacji wczesnoszkolnej;
2. Planowanie doświadczeń zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP;
3. Zapoznanie z metodą SSC;
4. Praktyczne przykłady doświadczeń i eksperymentów;

Dodatkowe informacje:

Koszt udziału w warsztatach wynosi 160 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto RZPWE w Opolu

Numer konta bankowego: 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Z dopiskiem: KLUB EKSPERYMENTATORA nr 189/W/RCRE/18-19

Serdecznie zapraszamy!

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (15h)
Termin zgłoszenia:
2019-04-12
Odpłatność:
160 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Czy gamifikacja i grywalizacja to to samo? Co oznaczają te pojęcia? Zapraszamy na nasze szkolenie nauczycieli, którzy chcieliby wprowadzić grywalizację czyli gry na zajęciach języka niemieckiego i zajęciach HiK.
Dzięki wprowadzeniu tych elementów lekcje będą bardziej ciekawe, ustrzeżemy się rutyny, a nasi uczniowie będą z pewnością zaskoczeni.
Pokażemy jak gotowe gry planszowe, które znacie można wykorzystać na naszych lekcjach. Podzielimy się zasobami internetowymi z gotowymi planszówkami, które można dowolnie kształtować odpowiednio dopasowując do poziomu edukacyjnego naszych uczniów.
Energetycznie i energicznie- tak może wyglądać nasza lekcja z wykorzystaniem gier.
Dodatkowe informacje:

Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich poziomów edukacyjnych zaczynający swoją przygodę z grami, którzy chcieliby wprowadzić grywalizację na swojej lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli uczących języka niemieckiego jako mniejszości.
Dodatkowe informacje:
Termin: 13.04.2019, godz. 09.00-15.30
Miejsce: RCRE Opole, ul. Głogowska 27, sala 1.8
Prowadzące: Elżbieta Wydra, Barbara Chyłka, Izabela Szczepańska

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-04-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2019-04-13
Terminarz:
2019-04-13 9.00 - 15.30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:
Program:
Instalacja programu
Zapoznanie ze środowiskiem pracy
Wybór narzędzi i ich dostosowywanie
Praca z tekstem
Modyfikacja zdjęć i rysunków
Wycinanie, skalowanie, zaznaczenia, kadrowanie i obracanie
Filtry, gradienty i ścieżki
Praca na warstwach
Zapisywanie grafiki
Dodatkowe informacje:

UWAGA!
Warunkiem realizacji szkolenia jest nabór kompletu uczestników.
Informacja o ewentualnym rozpoczęciu szkolenia i konieczności dokonania opłaty zostanie wysłana na podany adres e-mail w zgłoszeniu ok.1 tydzień przed pierwszym dniem zajęć.

Roland Zimek
tel.774047571
rzimek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-04-12
Odpłatność:
95 PLN
Termin realizacji:
2019-04-13
Terminarz:
2019-04-13 8:30 - 14:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:
,,Magia słów
10-04-2019
Program:
Warsztaty dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Prowadząca dr Elżbieta Zubrzycka- psycholog, terapeuta wskaże techniki psychoterapeutyczne podnoszące praktyczne umiejętności uczenia i nauczania. Warsztaty odbywają się w Filii PBW w Nysie 10 KWIETNIA 2019 godz. 16.30
Justyna Jurasz
tel.774536692 w.110
j.jurasz@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (2h)
Termin zgłoszenia:
2019-04-10
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Zmiany w prawie oświatowym dotyczące awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i mianowanego
Zasady planowanie i realizacji planu rozwoju zawodowego
Zasady opracowywania sprawozdania
Ocena pracy nauczyciela stażysty i kontraktowego z uwzględnieniem dorobku zawodowego w okresie stażu
Przygotowanie do egzaminu na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-04-05
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
1. Arytmetyka dziecka – liczby, obliczenia … i język symboliczny
2. Od pomysłu do strategii wykonywania obliczeń
3. Dzieci mówią, myślą, działają
4. Trudne, bo trzeba myśleć? Nie! Łatwe, jeśli mogę myśleć po swojemu.
Dodatkowe informacje:

Zajęcia poprowadzi dr Mirosław Dąbrowski, doświadczony pedagog, nauczyciel akademicki, autor wielu książek, od ponad dwudziestu lat prowadzi warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, klas 1–3 oraz nauczycieli matematyki klas starszych poświęcone wykorzystaniu gier dydaktycznych w matematycznym kształceniu dzieci. Autor koncepcji projektu "Dzieci myślą. Jak skutecznie uczyć dzieci myślenia matematycznego".

Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (7h)
Termin zgłoszenia:
2019-03-30
Odpłatność:
130 PLN
Termin realizacji:
2019-04-06
Terminarz:
2019-04-06 9.00 - 15.30
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

Program:
Część I (5.03.2019)
1. TIK na lekcji języka niemieckiego, kiedy i po co?
2. QUIZLET - przykładowy zestaw zadań i gier, logowanie, korzystanie z gotowych zasobów i tworzenie własnych.
3. KAHOOT - przykładowy Quiz, logowanie, korzystanie z gotowych zasobów i tworzenie własnych.
4. QUIZIZZ - przykładowy Quiz, logowanie, korzystanie z gotowych zasobów i tworzenie własnych.
Część II (29.03.2019)
5. PADLET- korkowa tablica on-line z inspiracjami.
6. QR- CODE- zakropkowane wiadomości na lekcji.
7. Generatory kart pracy- labirynty, rebusy.
Dodatkowe informacje:

Uczestnik szkolenia:
 nie korzystał do tej pory z TIKu na lekcjach lub robił to sporadycznie
 chciałby poznać aplikacje, które w sposób łatwy i przyjemny zastąpią tradycyjne sprawdzany i kartkówki
 chce nauczyć się wykorzystywać technologię
 lubi nowinki i nie boi się nowych zadań
 chce zaskoczyć swoich uczniów nowym podejściem do lekcji
 przedkłada praktykę nad teorię
 ma awersję do rutyny
 chce świadomie korzystać z zasobów Internetu, bez naruszania praw autorskich
 lubi się bawić

Dodatkowe informacje:
Kontynuacja szkolenia z 5.03.2019.
Termin: 29.03.2019, godz. 16.00-19.15
Miejsce: RCRE Opole, ul. Głogowska 27, sala 1.34
Prowadzące: Barbara Chyłka i Elżbieta Wydra

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2019-03-29
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2019-03-29
Terminarz:
2019-03-29 16.00 - 19.15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

Obszary tematyczne:
Poprzez zabawy ruchowe i muzyczne do języka niemieckiego
Warsztaty w dniu 30.03.2019 (09.00- 15.30) RCRE Opole
Program:
Któż z nas nie lubi się pobawić? Czas płynie wtedy szybciej i przyjemniej. Wykorzystanie naturalnej skłonności i potrzeby wewnętrznej ucznia do zabawy, ułatwi nam angażowanie go w proces poznawczy i językowy na naszych zajęciach.
Znów będzie okazja poznać lub odświeżyć sobie zabawy aktywizujące naszych nieco starszych uczniów, pobudzając ich motywację wewnętrzną do głębszego zaprzyjaźniania się z językiem niemieckim. Radośnie i energetycznie na lekcjach języka, zwłaszcza w klasach 7-8, dla rozpoczynających przygodę z niemieckim.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty w dniu 30.03.2019 (09.00 - 15.30) RCRE Opole, ul. Głogowska 27, sala 2.4 (I piętro)
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego w klasach 7-8 (uczniów rozpoczynających przygodę z niemieckim).
Prowadzenie: Katarzyna Król i Izabela Szczepańska

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-03-29
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2019-03-30
Terminarz:
2019-03-30 9.00 - 15.30
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

Obszary tematyczne:
Program:
•Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
•Prezentacja testu – istota testu i jego budowa (skala rozwoju, skala zachowań).
•Posługiwanie się testem - kwalifikacje badacza, warunki, praktyczna prezentacja
testu i sposobu oceniania, materiały testowe, arkusze robocze.
•Warsztaty - praktyczne ćwiczenie sposobu oceny poszczególnych zadań (wykonywanie zadań testowych (praca w grupach) oraz ćwiczenie obliczania wyników testu.
•Prezentacja i interpretacja wyników - profil rozwoju (przykłady), profil zachowań,
iloraz rozwoju.

Adresowane do nauczycieli przedszkoli, szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów.

Metody realizacji: zajęcia z elementami wykładu, prezentacja multimedialna, zajęcia warsztatowe.
Dodatkowe informacje:

Koszt szkolenia 90,00 zł.
Wpłatę należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: "Diagnoza funkcjonalna Erica Schoplera podstawą konstruowania programu edukacyjno-terapeutycznego " Nr 31/W/RCRE/19.

Istnieje możliwość zapłacenia po ukończeniu szkolenia, w takim przypadku proszę o dostarczenie w dniu szkolenia zaświadczenia od dyrektora placówki o pokryciu kosztów szkoleniowych i danych do wystawienia faktury.

Jolanta Jędrzejczyk
tel.774047555
jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2019-03-28
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
2019-03-30
Terminarz:
2019-03-30 9;00 - 14.00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

W zaczarowanej krainie - bajki na lekcjach języka niemieckiego
Warsztaty w dniu 06.04.2019 (08.30-15.00) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Gliwicach
Program:
Uczestnicy szkolenia poznają ciekawe metody pracy z bajką na lekcjach niemieckiego zarówno z najmłodszymi jak i starszymi uczniami. Ponadto otrzymają różnorodne opracowane materiały dydaktyczne i przykłady dydaktyzacji wybranych tekstów literackich oraz będą mieli możliwość przygotowania własnych materiałów .
Dodatkowe informacje:

Prowadzące: Iwona Breguła-Hanysek i Małgorzata Paszkowiak
Grupa docelowa: nauczyciele j. niemieckiego w klasach 1-3 i 4-6.
Termin: 06.04.2019 r.
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Gliwicach, ul. Lipowa 29

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-03-27
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2019-04-06
Terminarz:
2019-04-06 8.30 - 15.00
realizowane w placówce zewnętrznej

Obszary tematyczne:
Program:
Opis szkolenia:
Umiejętność uczenia się stała się dziś najważniejsza kompetencją szkolną. Szkolenie pomoże wzbogacić repertuar metod pomagających uczniom rozpoznać ich własne preferencje dotyczące uczenia się. Jak pomagać uczniom zaplanować swoją naukę i jak ją oceniać z punktu widzenia swojego przygotowania z wymaganych zagadnień.
Tematyka szkolenia:
• Jak uczy się mózg – dominacja półkul, style uczenia, inteligencje wielorakie.
• Wpływ dobrej diagnozy na prowadzenie efektywnego procesu uczenia się uczniów.
• Włącznie uczniów w kształtowanie umiejętności uczenia się.
• Efektywna nauka - metody i techniki uczenia się.
• Nabywanie samokontroli przez uczniów.

Metody realizacji: zajęcia z elementami wykładu, prezentacja multimedialna, zajęcia warsztatowe.
Ewaluacja: ankieta
Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,
ul. Głogowska 27 w dniu 06.04.2019 r. (sobota) od 9:00 do 14:00.

Koszt szkolenia 90,00 zł.
Wpłatę należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: " Jak rozwijać u uczniów umiejętności uczenia się?"
Nr 20/W/RCRE/19

Jolanta Jędrzejczyk
tel.774047555
jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2019-03-24
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
2019-04-06
Terminarz:
2019-04-06 9;00 - 14.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8


© RZPWE 2014 - 2019
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41