Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Granty KO 2017/2018


Oferta - plakat


Szukaj (209 dostępnych)

Pełna oferta w wersji tabelarycznej
Program:
warsztaty mogą być prowadzone na terenie szkoły
Barbara Charczuk
tel.774047552
bcharczuk@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (24h)
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
warsztaty mogą być prowadzone na terenie szkoły
Barbara Charczuk
tel.774047552
bcharczuk@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (14h)
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
warsztaty mogą być prowadzone na terenie szkoły
Barbara Charczuk
tel.774047552
bcharczuk@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Barbara Charczuk
tel.774047552
bcharczuk@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Nowoczesny szkolny serwis internetowy - CMS Joomla
Lista uczestników kompletna - brak wolnych miejsc
Program:
20 godzin stacjonarnych + 5 godzin e-learningu

Warsztaty realizowane w dniach:
27.04.2016. (środa) godz. 15:00 - 18:00
04.05.2016. (środa) godz. 15:00 - 18:00
11.05.2016. (środa) godz. 15:00 - 18:00
21.05.2016. (sobota) godz. 9:00 - 15:00

Zagadnienia realizowane podczas warsztatów Joomla:
• Instalacja systemu CMS Joomla na serwerze
• Konfiguracja menu i modułów systemu CMS
• Instalacja i konfiguracja szablonów graficznych
• Instalacja dodatkowych modułów i komponentów
• Instalacja i konfiguracja komponentu galerii zdjęć
Dodatkowe komponenty do omówienia podczas warsztatów mogą zostać wybrane przez uczestników szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem.

Grupa warsztatowa przewidziana jest na 15 osób.
O pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Adam Koj
tel.774047545
akoj@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (25h)
Odpłatność:
250 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Dziecko z zaburzeniami odżywiania (anoreksja i bulimia)
Szkolenie odbędzie się po zebraniu grupy w jedną z sobót od 9.00-13.30 lub w dzień powszedni od 15.00 -19.30.
Program:
- Występowanie zaburzeń w odżywianiu i wczesne rozpoznanie
- Niepokojące zachowania dzieci
- Zaburzenia odżywiania u małych dzieci
- Anoreksja (jadłowstręt psychiczny) i jej przyczyny, leczenie, zapobieganie
- Bulimia (żarłoczność psychiczna)
- Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole
Alicja Całus
tel.774047553
acalus@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2017-12-10
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole (schizofrenia)
Szkolenie odbędzie się po zebraniu grupy w jedną z sobót od 9.00-13.30 lub w dzień powszedni od 15.00 -19.30.
Program:
- Schizofrenia - istota choroby w okresie dorastania
- Leczenie schizofrenii oraz skutki podawania leków
- Uczeń z zaburzeniami psychotycznymi w szkole (wskazówki dla nauczyciela)
- Postępowanie w sytuacji zagrożenia próbą samobójczą
Alicja Całus
tel.774047553
acalus@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2017-12-10
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
1. Psychologiczne uwarunkowania nauczania ortografii, rola pamięci i uwagi,
motywy uczenia się ortografii
2. Zaangażowanie wielozmysłowe ucznia w proces nabywania kompetencji ortograficznych; zabawy, ćwiczenia, zadania
3. Programowane nauczanie ortografii
Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2017-12-10
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Grupa przeznaczona dla nauczycieli humanistów pracujących w szkole podstawowej
Termin: 08.12 ( piątek) 14:00-20:15 oraz 09.12 ( sobota) 9:00-15:15
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela humanisty
Moduł: Jak przygotować atrakcyjne materiały do lekcji?
Moduł: Wykorzystanie programu eTwinning jako sposobu na wdrażanie TIK na lekcjach w formie pracy metodą projektu
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-12-07
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-12-08
- 2017-12-09
Terminarz:
2017-12-08 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2017-12-09 9:00 - 15:15
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

Program:
Grupa matematyczno-przyrodnicza przeznaczona dla nauczycieli pracujących w szkole podstawowej
Termin: 08.12 ( piątek) 14:00-20:15 oraz 10.12 ( niedziela) 9:00-15:15
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Internet bogactwem materiałów do wykorzystania podczas lekcji
Moduł: Cyfrowo na lekcjach
Moduł: Jak przygotować atrakcyjne materiały do lekcji?
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-12-07
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-12-08
- 2017-12-10
Terminarz:
2017-12-08 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

2017-12-10 9:00 - 15:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

Program:
Grupa przeznaczona dla nauczycieli humanistów pracujących w szkole podstawowej
Termin: 07.12 (czwartek) 14:00-20:15 oraz 09.12 (sobota) 9:00-15:15
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela humanisty
Moduł: Jak przygotować atrakcyjne materiały do lekcji?
Moduł: Wykorzystanie programu eTwinning jako sposobu na wdrażanie TIK na lekcjach w formie pracy metodą projektu
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-12-06
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-12-07
- 2017-12-09
Terminarz:
2017-12-07 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2017-12-09 9:00 - 15:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

Forum dyrektorów przedszkoli.
Forum w dniach 11-13.12.2017 r. w OS Niwki, ul. Wiejska 17, 46-053 Niwki
Program:
Forum odbędzie się w dniach od 11 do 13 grudnia 2017 r. (trzy dni).
11 grudnia 2017 r. (poniedziałek)
w godzinach 14:00 - 15:00 zakwaterowanie i obiad
od godziny 15:00 rozpoczną się zajęcia w ramach forum.
Tematyka forum będzie dotyczyć:
* prawo oświatowe w praktyce oraz zmiany w Karcie Nauczyciela od 2018 r.;
* metodyki i zasad wprowadzania pojęć matematycznych w przedszkolu;
* współpracy w grupie - "Kreatywność w małych gadkach";
* promocji zdrowia w przedszkolu - wymiana doświadczeń;
* dokumentacja dyrektora - praca z długim dokumentem.

Szczegółowy program zostanie przesłany uczestnikom po zakończeniu rejestracji.
Zajęcia zostaną zakończone 13 grudnia 2017 r. obiadem.
Dodatkowe informacje:

11 grudnia 2017 r. w godzinach 14:00 – 14:45 przed rozpoczęciem zajęć zapraszamy na obiad.
W ramach kosztów szkolenia gwarantujemy wyżywienie, poczęstunek w przerwie kawowej, noclegi oraz materiały szkoleniowe.

Wpłatę należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: "Forum dyrektorów przedszkoli"
Nr 284/Sieć/RCRE/17
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Niwki, 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (21h)
Termin zgłoszenia:
2017-12-06
Odpłatność:
350 PLN
Termin realizacji:
2017-12-11
- 2017-12-13
Terminarz:
2017-12-11 15:00 - 18:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2017-12-12 9:00 - 18:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2017-12-13 9:00 - 13:30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Program:
Grupa przeznaczona dla nauczycieli języków obcych pracujących w szkole podstawowej
Termin: 05.12 (wtorek) 14:00-20:15 oraz 07.12 (czwartek) 14:00-20:15
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Wykorzystanie programu eTwinning jako sposobu na wdrażanie TIK na lekcjach w formie pracy metodą projektu
Moduł: Kodowanie na lekcjach języka obcego
Moduł: Jak przygotować atrakcyjne materiały do lekcji?
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-12-04
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-12-05
- 2017-12-07
Terminarz:
2017-12-05 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

2017-12-07 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

Program:
Cele konferencji:
* pogłębienie wiedzy na temat warsztatu pracy współczesnego dorady zawodowego
* wskazanie perspektyw i praktycznych rozwiązań doradztwa zawodowego w dobie zmian

Program:
9:30 Rejestracja uczestników
10:30 Rozpoczęcie Konferencji
10:30 – 10:45
Powitanie gości i prezentacja Prelegentów
Lesław Tomczak Dyrektor RZPWE w Opolu
10:45 – 11:30
Wykład: Kompendium wiedzy współczesnego doradcy zawodowego
dr Dariusz Danilewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
11:30 – 12:15
Wkład: Perspektywy i praktyczne rozwiązania doradztwa zawodowego w dobie zmian
Anna Pregler Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynatora projektu
„Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”,
12:15 – 12:45 Przerwa kawowa
12:45 – 13:30
Wykład: Autorska innowacja pedagogiczna pt. Brzeski system doradztwa
edukacyjno - zawodowego- od przedszkola do gimnazjum jako przykład dobrej
praktyki w regionie
Elżbieta Jurkowska RZPWE w Opolu oraz przedstawiciele Gminy Brzeg realizujący
projekt w szkołach i przedszkolach
13.30 – 14:15
Wykład: Doradztwo zawodowe jako czynnik wspomagający rozwój kompetencji zawodowych
dla zmieniającego się rynku pracy
Ewelina Urbańczyk kierownik Wydziału Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
14:15 – 14:30 Podsumowanie Konferencji
Lesław Tomczak Dyrektor RZPWE w Opolu
Dodatkowe informacje:

Kierownik konferencji:

Elżbieta Jurkowska
ejurkowska@rcre.opolskie.pl lub 77 404 75 56

Elżbieta Jurkowska
tel.774047556
ejurkowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2017-12-04
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Grupa matematyczno-przyrodnicza przeznaczona dla nauczycieli pracujących w szkole podstawowej
Termin: 01.12 (piątek) 14:00-20:15 oraz 09.12 (sobota) 9:00-15:15
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Internet bogactwem materiałów do wykorzystania podczas lekcji
Moduł: Cyfrowo na lekcjach
Moduł: Jak przygotować atrakcyjne materiały do lekcji?
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-30
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-12-01
- 2017-12-09
Terminarz:
2017-12-01 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

2017-12-09 9:00 - 15:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8


© RZPWE 2014 - 2017
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41