Program:
Głównym celem seminarium jest ukazanie nauczycielom (głównie germanistom) prowadzącym przedmiot "Własna historia i kultura" oraz nauczycielom różnych przedmiotów propagujących zagadnienia dotyczące regionalizmu i wielokulturowości, możliwości realizacji treści historycznych odnoszących się do trudnej historii na Śląsku. Do tej pory pojawiło się stosunkowo niewiele materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, którzy nie posiadają gruntownego wykształcenia historycznego. Dlatego niniejsze spotkanie/ warsztaty mają wyposażyć nauczycieli w kluczowe wiadomości z dziejów Śląska i wskazać możliwości realizacji ciekawych zajęć z dziećmi i młodzieżą. Chcemy wspomóc nauczycieli zarówno materiałami jak i wskazówkami dydaktycznymi, które ułatwią im pracę z uczniami.

W programie:
• Merytoryczne wprowadzenie dotyczące kontrowersyjnych wydarzeń historii z perspektywy polskiej i niemieckiej;
• Kompetencje nauczyciela przedmiotu "Własna historia i kultura";
• Warsztaty dydaktyczne: przedmiot "Własna historia i kultura" oraz zajęcia z regionalizmu – jako szansa ukazania trudnej historii Śląska (tematyka uzależniona od potrzeb uczestników).
Dodatkowe informacje:

Dwudniowe seminarium (17-18.11.2017) w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach.
Prowadzenie: dr Marcin Böhm i dr Anna Gołębiowska - pracownicy naukowi Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Seminaria (12h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-16
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-11-17
- 2017-11-18
Terminarz:
2017-11-17 15.30 - 19.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2017-11-18 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2019
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41