Program:
Grupa I- dla nauczycieli I etapu edukacyjnego

Termin: 05.11 (niedziela) 9:00-15:15 oraz 10.11 (piątek) 14:00-20:15)
Program:
Moduł : Po co TIK w szkole? Po co TIK w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Moduł: TIK na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej- pomysły i inspiracje
Moduł: Jak przygotować atrakcyjne materiały do lekcji
Moduł: Wykorzystanie programu eTwinning jako sposobu na wdrażanie TIK na lekcjach w formie pracy metodą projektu
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-04
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-11-05
- 2017-11-10
Terminarz:
2017-11-05 9:00 - 15:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2017-11-10 14:00 - 20:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34


© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41