Program:
Grupa przeznaczona dla nauczycieli języków obcych pracujących w szkole podstawowej
Termin: 05.12 (wtorek) 14:00-20:15 oraz 07.12 (czwartek) 14:00-20:15
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Wykorzystanie programu eTwinning jako sposobu na wdrażanie TIK na lekcjach w formie pracy metodą projektu
Moduł: Kodowanie na lekcjach języka obcego
Moduł: Jak przygotować atrakcyjne materiały do lekcji?
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-12-04
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-12-05
- 2017-12-07
Terminarz:
2017-12-05 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

2017-12-07 14:00 - 20:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34


© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41