Program:
Grupa przeznaczona dla nauczycieli informatyki szkoły podstawowej
Termin: 25.11 (sobota) 9:00-15:15 oraz 02.12 (sobota) 9:00-15:15
Program:
Moduł : : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Zapoznanie ze środowiskiem pracy w języku Python
Moduł: Tworzenie aplikacji z uwzględnieniem sekwencji poleceń, instrukcji warunkowej i pętli
Moduł: Przykładowe zadania do zastosowania na zajęciach z uczniami
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-22
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-11-25
- 2017-12-02
Terminarz:
2017-11-25 9:00 - 15:15
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

2017-12-02 9:00 - 15:15
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7


© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41