Program:
Grupa programistyczna przeznaczona dla nauczycieli I etapu edukacyjnego
Termin: 23.11 (czwartek) 8:30-14:45 oraz 28.11 (wtorek) 8:30-14:45
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Jak wprowadzać elementy programowania na I etapie edukacyjnym
Moduł: Gry i zabawy algorytmiczne
Moduł: Środowisko Scratch Junior


Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-19
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-11-23
- 2017-11-28
Terminarz:
2017-11-23 8:30 - 14:45
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

2017-11-28 8:30 - 14:45
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7


© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41