Program:
Grupa przeznaczona dla nauczycieli II etapu edukacyjnego zainteresowanych programowaniem
Termin: 20.11 ( poniedziałek) 8:30-14:45 oraz oraz 29.11 ( środa) 8:30-14:45
Program:
Moduł : Modele stosowania TIK na lekcjach i kryteria ich wykorzystania
Moduł: Korzystanie z portalu Scratch
Moduł: Tworzenie aplikacji z uwzględnieniem sekwencji poleceń, instrukcji warunkowej i pętli
Moduł: Przykładowe zadania i scenariusze do zastosowania na zajęciach z uczniami

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-19
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-11-20
- 2017-11-29
Terminarz:
2017-11-20 8:30 - 14:45
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

2017-11-29 8:30 - 14:45
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7


© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41