Kodowanie offline i roboty na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej
Warsztaty w dniu 24.11.2018 (09.00- 15.30) Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach
Program:
Podczas szkolenia zostaną przedstawione aktywności i zadania rozwijające umiejętność analitycznego myślenia, logicznego wnioskowania i precyzyjnej komunikacji, a także rozwijające twórcze myślenie, kreatywność i umiejętność pracy w grupie. Szkolenie zdecydowanie poszerzy kompetencje i nauczy, jak pokazać dzieciom mądre sposoby korzystania ze świata technologii wplecione w język niemiecki.
Kluczowe zagadnienia:
• Programowanie i kodowanie a podstawa programowa i kompetencje XXI wieku
• Kodowanie offline i online
• Kodowanie a programowanie
• Roboty edukacyjne: Dash i Dot, BeeBot, Ozoboty
• Zabawy językowe i ruchowe związane z kodowaniem i programowaniem z wykorzystaniem maty edukacyjnej i kart pracy

Cele szkolenia:

• Uczestnik zapozna się z definicją programowania oraz kodowania
• Uczestnik pozna różnice między kodowaniem offline a kodowaniem online
• Uczestnik nauczy się obsługi trzech edukacyjnych robotów: Dash, BeeBot oraz Ozobot
• Uczestnik nauczy się wykorzystywać poznane robotyw praktyce
• Uczestnik pozna sposoby na wykorzystanie elementów Kodowania i programowania do rozwijania pracy grupowej uczniów
• Uczestnik pozna proste Zabawy ruchowe i językowe związane z wprowadzaniem programowania i Kodowania na zajęciach językowych
• Uczestnik zaprojektuje własne pomysły związane z wykorzystaniem nowo zdobytej wiedzyDodatkowe informacje:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli języka niemieckiego w klasach młodszych szkoły podstawowej, głównie klas 1-5, którzy rozpoczynają swoją pracę z nauką programowania i chcą wprowadzić elementy kodowania bez użycia sprzętu komputerowego do swoich zajęć. Nauczyciele klas starszych również znajdą dla siebie inspirację do wykorzystywania na lekcjach lub w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Termin: 24.11.2018, godz. 9.00-15.30
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy RCRE w Niwkach, ul. Wiejska 17, sala A
Prowadzenie: Marta Florkiewicz-Borkowska - nauczyciel roku 2017

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2018-11-23
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2018-11-24
Terminarz:
2018-11-24 9.00 - 15.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2019
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41