Program:
Istota pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Wychowawca koordynatorem wszelkich działań związanych z planowaniem i realizowaniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej w swoim oddziale. Zadania i obowiązki wychowawców w procesie planowania i realizowania wsparcia.
Zespołowe współdziałanie wychowawców, nauczycieli i specjalistów w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Analiza i ocena efektywności świadczonej uczniowi pomocy.
Dokumentowanie działań. Przykłady dobrych praktyk.
Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2020-10-16
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl