Pomyślny start dziecka w szkole - diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole grupa 2018-09-25
grant organizowany dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych grupa I
Program:
Wprowadzenie do kursu
Rozwój dziecka a gotowość szkolna
Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty
Podsumowanie, ewaluacja, zakończenie kursu
Renata Najwer
tel.774047575
rnajwer@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2018-10-21
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2018-10-22
- 2018-10-23
Terminarz:
2018-10-22 14.30 - 20.00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.1

2018-10-23 14.30 - 20.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.7


© RZPWE 2014 - 2019
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41