Program:
Praktyczne poznanie gier i zabaw wprowadzających w świat liter.

Uczestnicy podczas zajęć wzbogacą własny warsztat pracy o „bank” ćwiczeń i zabaw literami. Podczas zajęć dominowały będą metody aktywizujące grupę.
Dodatkowe informacje:

Prowadzące: Krystyna Dąbek i Alicja Ościłowska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Termin: 25.04.2019 r.
Miejsce: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27, sala 1.8

Na zajęcia proszę przywieźć kserokopię dowodu wpłaty na nasze konto:
Bank Millennium S.A. 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę umieścić informację: „Zabawy literami“ 67/W/RCRE/19
(Istnieje możliwość wystawienia przez RZPWE faktury przelewowej po odbytym
szkoleniu.)

Alicja Ościłowska
tel.774047563
aoscilowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2019-04-18
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2019
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41