Program:
Tematyka warsztatów:
1. Prawne aspekty obserwacji zajęć.
2. Obserwacja jako metoda badań pedagogicznych - postrzeganie faktów, zdarzeń, procesów, zjawisk pedagogicznych, gromadzenie informacji oraz ich interpretacja.
3. Arkusze obserwacji - przykłady.
4. Procedura budowania arkusza obserwacji - wypracowanie własnej dyspozycji do obserwacji.
5. Omówienie - zasady udzielania informacji zwrotnej jako proces wspomagania i ewaluacji pracy nauczyciela.


Zajęcia będą prowadzone w oparciu o pracę warsztatową: studium przypadku, symulacja rozmowy poobserwacyjnej.
Dodatkowe informacje:

Miejsce zajęć: RCRE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2019-10-31
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2020
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl