Program:
Tematyka forum:
1. Zmiany w prawie oświatowym od 2019 r. – praktyczne zastosowanie w pracy dyrektora;
2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych w edukacji przedszkolnej. ;
3. Nowy sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej ;
4. Zdrowie psychiczne pracowników przedszkola – promocja zdrowia w miejscu pracy.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowy harmonogram Forum Dyrektorów Przedszkoli zostanie przesłany uczestnikom po zakończeniu rekrutacji.

Jolanta Jędrzejczyk
tel.774047555
jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (21h)
Termin zgłoszenia:
2019-09-20
Odpłatność:
390 PLN
Termin realizacji:
2019-09-23
- 2019-09-25
Terminarz:
2019-09-23 13.00 - 18.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2019-09-24 9.00 - 18.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2019-09-25 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A


© RZPWE 2014 - 2019
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41