Program:
Tematyka Forum:
1. Aktualizacja prawa oświatowego - pragmatyka zawodowa nauczyciela od 2019 r., w tym:
* awans zawodowy nauczyciela - procedury,
* ocena pracy nauczyciela/wicedyrektora,
2.Zadania zespołów nauczycielskich, monitorowanie i dokumentowanie tych działań oraz nadzór nad ich wykonywaniem.
3. Jak zorganizować wolontariat w szkole - praktyczne rozwiązania.
4. Nadzór wicedyrektora nad udzielanym wsparciem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w oparciu o wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty)
3. Tutoring – nowa jakość edukacji oraz indywidualne wsparcie w rozwoju każdego ucznia.

Szczegółowy program zostanie przesłany uczestnikom w terminie późniejszym - po zakończonej rekrutacji.
Dodatkowe informacje:

W ramach kosztów szkolenia gwarantujemy wyżywienie, poczęstunek w przerwie kawowej, noclegi oraz materiały szkoleniowe.

UWAGA!
Faktury zostaną wystawione po zakończeniu Forum.
Wpłaty indywidualne proszę dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: "Forum wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych" Nr 93/Sieć/RCRE/19.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Niwki, 46-053 Chrząstowice, ul. Wiejska 17.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (12h)
Termin zgłoszenia:
2019-12-03
Odpłatność:
280 PLN
Termin realizacji:
2019-12-05
- 2019-12-06
Terminarz:

© RZPWE 2014 - 2020
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl