Opolskie Doradztwo Zawodowe - warsztaty dla doradców zawodowych
Dwudniowe warsztaty dla doradców zawodowych ze szkół podstawowych. Dobre praktyki współpracy szkół z lokalnymi pracodawcami
Program:
Program:
Dzień 1. Niwki sala A

8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników
9:30 - 12:30 Wizyta studyjna u pracodawcy z lokalnego rynku pracy - Polaris Opole.
13:00 - 14:15 Przerwa obiadowa
14:15 - 15:45 Warsztaty w zakresie organizacji i realizacji doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych - przykłady dobrych praktyk
15:45 - 16:00 Przerwa
16:00 - 17:30 Panel dyskusyjny z udziałem doradców zawodowych oraz przedstawicieli lokalnych pracodawców (Nestro, Kler...)
17:45 - 18:30 Sieć współpracy - Opolskie Doradztwo Zawodowe - współpraca różnych typów szkół w zakresie doradztwa zawodowego / ścieżki kształcenia.
19:00 Kolacja

Dzień 2. Niwki sala A

9:00 - 11:30 Nowoczesne Doradztwo Zawodowe z Mapą Karier - Katalyst Education - Warszawa
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:00 Nowoczesne Doradztwo Zawodowe z Mapą Karier - ciąg dalszy
13:00 - 13:45 Przerwa obiadowa
13:45 - 14:30 Zakończenie warsztatów, dyskusja, ewaluacja

Dodatkowe informacje:
W ramach odpłatności za formę organizator zapewnia nocleg i wyżywienie
Ireneusz Podolak
tel.774047579
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2020-04-14
Odpłatność:
200 PLN
Termin realizacji:
2020-04-15
- 2020-04-16
Terminarz:
2020-04-15 8:30 - 19:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2020-04-16 9:00 - 14:30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2020
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41