Program:
1. Realizacji podstawy programowej a dodatkowe umiejętności - szkolne plany nauczania i arkusz organizacyjny.
2. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i Kursy Umiejętności Zawodowych - łączenie kwalifikacji jedno, dwu i trzyliterowych.
3. Szkoły Branżowe II stopnia - organizacja procesu kształcenia
4. Prognoza zawodów a wysokość subwencji oświatowej.
Dodatkowe informacje:

Zapraszamy Państwa serdecznie na robocze spotkanie do Niwek, podczas którego będzie okazja do rozmów na trudne tematy związane ze zmianami w szkolnictwie branżowym. Plan dnia przedstawia się następująco:
9.00- 9.30 - rejestracja uczestników
9.30- 10.30 -realizacji podstawy programowej w ramach godzin obowiązkowych wynikających z ramowych planów nauczania czy dodatkowe umiejętności i kwalifikacje dla ucznia. Przygotowanie arkusza organizacyjnego - Marta Polanowska - kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego i doradztwa Zawodowego
10.30 - 11.00 - organizacja kształcenia w branżowych szkołach drugiego stopnia- kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego i doradztwa Zawodowego
11.00- 11.30- przerwa kawowa
11.30 - 12.15 - kwalifikacyjne kursy zawodowe - łączenie kwalifikacji jedno, dwu i trzyliterowych - kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego i doradztwa Zawodowego
12.15 - 13.00 - prognoza zawodów a wysokość subwencji oświatowej - Ireneusz Podolak - nauczyciel konsultant Pracowni Kształcenia Zawodowego i doradztwa Zawodowego
13.00- 13.45- dyskusja, podsumowanie i ewaluacja
14.00- obiad

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-24
Odpłatność:
70 PLN
Termin realizacji:
2020-02-25
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2020
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl