Program:
1.Analiza wybranych przepisów oświatowych w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego
2.Przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego w oparciu o nową podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego
3.Poprawa jakości i efektów kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego atrakcyjności
Dodatkowe informacje:

Opole, ul. Głogowska 27

Elżbieta Gabis
egabis@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2020-03-14
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-03-16
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2020
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl