Program:
Program:
1. Zasady tworzenia tekstu własnego na egzaminie maturalnym z języka polskiego w odniesieniu do kryteriów oceniania.
2. Różne formy prac pisemnych na lekcjach języka polskiego a wymagania egzaminacyjne- przykłady. Metody i formy pracy z uczniami.
Część warsztatowa:
3. Streszczenie logiczne ( tekst fabularny, tekst argumentacyjny) – omówienie struktury i cech streszczenia, przykłady i ćwiczenia.
4. Rozprawka maturalna – omówienie cech rozprawki, przykłady i ćwiczenia.
5. Esej krytyczny – omówienie cech eseju, przykłady i ćwiczenia.
6. Interpretacja tekstu lirycznego oraz Interpretacja porównawcza – omówienie struktur i cech interpretacji , przykłady i ćwiczenia.
Dodatkowe informacje:

FORMA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Agnieszka Skrzydelska
tel.774047564
askrzydelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (10h)
Termin zgłoszenia:
2020-03-04
Odpłatność:
120 PLN
Termin realizacji:
2020-03-07
Terminarz:
2020-03-07 8.00 - 15.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2020
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41