Program:
Warsztaty mają na celu przedstawienie innowacyjnych i aktywizujących metod i form pracy z 4 wybranymi książkami dla dzieci znanego autora Erica Carle: „ Kleine Wolke”, „Die kleine Spinne spinnt und schweigt”, „Die kleine Maus sucht einen Freund”, „Die kleine Raupe Nimmersatt”. Na warsztatach zostaną zaprezentowane różnorodne aktywności ukazujące walory edukacyjne książek. Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe autorskie materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi w różnym wieku oraz przygotują własne pomoce. Cały warsztat online podzielony jest na cztery części –każda z nich dotyczy odrębnej lektury. Uczestnicy w dogodnym dla siebie czasie oglądają wersję online przygotowanego szkolenia i wykonują zadania na platformie Moodle.
Cele:
- Zapoznanie z treścią omawianych lektur;
- Wytwarzanie w uczniach pozytywnego stosunku do czytania niemieckojęzycznych książek;
- Pobudzanie aktywności uczniów na zajęciach językowych;
- Przyswajanie wiadomości i nabywanie umiejętności językowych z wykorzystaniem literatury;
- Poznanie różnorodnych metod pracy z tekstem i słownictwem z książki.

Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego w klasach młodszych 1-4 (oraz zainteresowanych tematem nauczycieli j. niem. uczących uczniów starszych) realizowane w ramach cyklu "Spotkania z niemiecką książką".
Prowadzące: Iwona Breguła-Hanysek, Małgorzata Paszkowiak i Izabela Szczepańska
Termin: 18-25.05.2020
Miejsce: platforma szkoleniowa Moodle

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (20h)
Termin zgłoszenia:
2020-05-18
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-05-18
- 2020-05-25
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2020
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl