Program:
Celem szkolenia jest poznanie możliwości synchronicznego i asynchronicznego nauczania na odległość. Pokazanie nauczycielom narzędzi do e-learningu, zdalnego nauczania, kształcenia na odległość, blended-lerningu, mobile learningu, odwróconej lekcji, jak również wykorzystanie platform edukacyjnych, czy portali społecznościowych do prowadzenia interakcji z uczniami.
Przekazywanie treści do samorealizacji, to nie to samo co interakcja na lekcjach online. Ale wszystko ma swoje plusy. Często uczniowie nie mogą brać udziału w lekcji online i wtedy zamieszczanie materiałów na platformie, swojej stronie internetowej, na swoim blogu, czy poprzez maila, z możliwością uzyskania informacji zwrotnej są bardzo ważne. Jak pomóc uczniowi opanować nowy materiał, jak nagrywać lekcje, sekwencje lekcji, jak zachęcić ucznia do zapoznania się z tym, co zaoferuje mu nauczyciel? Jak sprawić, by odsyłał wykonany materiał? Jak nagradzać zdalnie? A jeśli prowadzimy lekcje zdalnie, jak prowadzić lekcje, żeby uczniowie byli aktywni, nie krępowali się mówić, pisać, dzielić się efektami swojej pracy? Jak zachęcić nauczycieli do profesjonalnego prowadzenia swoich lekcji i wykorzystywania platform edukacyjnych? Podpowiedzi uzyskamy na szkoleniu.

W programie przykładowe lekcje online z podręcznikiem NIKO.
Prezentacja wykorzystanych aplikacji.
Zajęcia warsztatowe - przygotowanie własnej lekcji z wykorzystaniem znanych aplikacji z wykorzystaniem dowolnych materiałów.
Prezentacja przygotowanych lekcji. Przedstawienie wykorzystanych aplikacji.
Dodatkowe informacje:

Adresaci szkolenia: Nauczyciele języka niemieckiego w klasach 1-3 z woj. opolskiego i śląskiego
Data i miejsce szkolenia: 24.08.2020 (10.00 - 15.00) RCRE Opole

Prowadzące: Katarzyna Król, Izabela Szczepańska

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2020-08-23
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-08-24
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl