Program:
1. Rodzaje dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
2. Zasady prowadzenia/wypełniania dokumentów szkolnych z uwzględnieniem ochrony danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji.
3. Sposoby dokonywania sprostowań i poprawek.
4. Nadzór nad dokumentami i odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad obiegu dokumentacji w placówce.
5. Zasady postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży.
Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2020-10-30
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl