Program:
Celem kursu jest kształcenie umiejętności w zakresie:
1) przywództwa edukacyjnego i stosowanie go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,
2) organizowania procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,
3) efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym,
4) zarządzania zasobami ludzkimi, inicjowania, wspierania i monitorowania doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,
5) organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,
6) zarządzania własnym rozwojem zawodowym.
Moduły:
*Przywództwo edukacyjne w szkole.
*Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
*Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku.
*Zarządzanie zasobami ludzkimi.
*Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
*Projektowanie programu placówki oświatowej.

Absolwent posiadający świadectwo ukończenia takiego kursu może startować w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.
Czas trwania:
Kurs jest realizowany w oparciu o “Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą” zatwierdzony przez MEN 10.11.2015 roku, i będzie trwał dwa semestry, łącznie 220 godzin w systemie weekendowym (wykłady, warsztaty, realizacja zadań praktycznych).
Dodatkowe informacje:

Kurs realizowany jest w oparciu o obowiązujący program MEN z 10.11.2015 r. oraz na podstawie zgody Opolskiego Kuratora Oświaty.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą jest równoważny ze studiami podyplomowymi w tym zakresie oraz daje pełne kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora placówki oświatowej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.  (Dz.U. z 2017 r. poz.1597 z póź. zm.).

O terminie pierwszej wpłaty uczestnicy zostaną poinformowani na spotkaniu organizacyjnym we wrześniu.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (220h)
Termin zgłoszenia:
2020-11-30
Odpłatność:
2000 PLN
Termin realizacji:
2020-10-17
- 2021-05-08
Terminarz:
2021-02-06 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2021-02-07 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2021-02-20 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2021-02-21 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2021-03-06 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2021-03-07 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2021-03-20 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2021-03-21 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2021-04-10 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2021-04-11 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2021-04-24 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2021-04-25 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2021-05-08 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl