Program:
Program warsztatów online:
* poznanie narzędzia Wakelet, które podczas zdalnego nauczania cieszyło się bardzo dużą popularnością
* przykładowe lekcje
* tworzenie lekcji z wykorzystaniem Wakelet
* wykorzystanie narzędzia do gromadzenia materiałów edukacyjnych, do tworzenia tematycznych kolekcji, do realizacji projektów.
Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się na platformie Moodle do której uczestnicy otrzymają dostęp w dniach 30.11 -7.12.2020
Na platformie zamieszczone zostaną filmowe instrukcje jak korzystać z Wakelet oraz materiały tekstowe będące instrukcją przygotowywania lekcji. Na platformie zamieszczone zostaną również przykładowe lekcje przygotowane przez innych nauczycieli podczas zdalnego nauczania.
Aby otrzymać zaświadczenie ukończenia szklenia uczestnik powinien wykonać jedno obowiązkowe zadanie.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (20h)
Termin zgłoszenia:
2020-11-24
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
2020-11-30
- 2020-12-07
Terminarz:
2020-11-30 -
szkolenie realizowane poprzez Internet

2020-12-01 -
szkolenie realizowane poprzez Internet

2020-12-02 -
szkolenie realizowane poprzez Internet

2020-12-03 -
szkolenie realizowane poprzez Internet

2020-12-04 -
szkolenie realizowane poprzez Internet

2020-12-05 -
szkolenie realizowane poprzez Internet

2020-12-06 -
szkolenie realizowane poprzez Internet

2020-12-07 -
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2020
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl