Program:
Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
* zapoznanie nauczycieli z podstawą prawną dotyczącą awansu zawodowego;
* warunki rozpoczęcia stażu
* czas trwania stażu
* skonstruowanie planu rozwoju zawodowego
* zadania opiekuna stażu
* sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
* wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Dobrzeniu Wielkim 26.10.2020r. w godzinach 16:00-18:00.

Krystyna Rokita
krokita@rzpwe.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (2h)
Termin zgłoszenia:
2020-10-20
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-10-26
Terminarz:
2020-10-26 16.00 - 18.00
realizowane w placówce zewnętrznej


© RZPWE 2014 - 2020
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl