Program:
Szkolenie ma na celu przekazanie informacji nauczycielom na temat planowanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym
z informatyki w roku 2021.
Szkolenia wraz z materiałami metodycznymi mają zapewnić nauczycielom wsparcie w zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych oraz tego, co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminów.
Program:
1. Opis zmian – wymagania szczegółowe IV etap poziom rozszerzony informatyka
2. Zakres wprowadzanych zmian w egzaminie maturalnym
3. Ćwiczenia praktyczne – analiza zadań maturalnych
Wojciech Błaszczyk
tel.774047570
wblaszczyk@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-01-26
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-01-26
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl