Program:
Szkolenie ma na celu przekazanie informacji nauczycielom na temat planowanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku 2021.
Szkolenia wraz z materiałami metodycznymi mają zapewnić nauczycielom wsparcie w zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych oraz tego, co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminów.
Program:
1. Opis zmian – wymagania szczegółowe
2. Zakres wprowadzanych zmian w egzaminie ósmoklasisty
3. Ćwiczenia praktyczne – analiza zadań
Dodatkowe informacje:

Planowane są dodatkowe 2 h na platformie

Renata Najwer
tel.774047575
rnajwer@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-05
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-08
Terminarz:
2021-02-08 15.00 - 17.30
szkolenie realizowane poprzez Internet


© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl