Program:
Tematyka szkolenia obejmuje poniższe zagadnienia:
• Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 w zakresie języka angielskiego
• Analiza porównawcza
• Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.
Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli języka angielskiego szkoły podstawowej.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się w formie online na platformie Teams w dniu 15 lutego 2021r. o godzinie 16:30. Uczestnicy otrzymają link do udziału w szkoleniu na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-15
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl