Program:
Zakres.
1. Struktura podstawy programowej, cele i zadania szkoły, warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.
2. Sposoby monitorowania podstawy programowej:
- planowanie realizacji monitorowania,
- ocena efektów realizacji podstawy programowej.
3. Narzędzia umożliwiające monitorowanie realizacji podstawy programowej.
4. Wykorzystanie wyników monitorowania do poprawy efektywności realizacji podstawy programowej.
5. Kontrola, obserwacja lekcji – czyli jak to zrobić, aby dyrektor oglądał lekcje nauczycieli w aplikacji Teams?
Przewidywane efekty.
Uczestnicy:
- usystematyzują wiedzę na temat monitorowania podstawy programowej
- poznają alternatywne sposoby monitorowania podstawy programowej
zapoznają się z propozycję narzędzia do oceny efektów wdrażania podstawy programowej
- nabędą umiejętność formułowania wniosków i rekomendacji z przeprowadzonego monitorowania.
Dodatkowe informacje:

Prowadzący:
Marta Polanowska i Ireneusz Podolak

Ireneusz Podolak
tel.774047583
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2021-03-24
Odpłatność:
50 PLN
Termin realizacji:
2021-03-25
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl