Program:
Program:
Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego, przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku, informujące o wprowadzanych zmianach w zakresie wymagań egzaminacyjnych. Szkolenie odbywa się według materiałów szkoleniowych wykorzystywanych na szkoleniach organizowanych przez ORE.

Cele szkolenia:
Uczestnicy:
Poznają zmiany w wymaganiach na egzaminie ósmoklasisty
Poznają zasady wdrażania ww. zmian

Szkolenie prowadzone jest w formule blended-learning:
1. Część wykładowo-warsztatowa – 4 godziny dydaktyczne obejmuje tematykę:
Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 w zakresie języka polskiego.
Analiza porównawcza.
Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

2. Praca własna na platformie Moodle moderowana – 2 godziny dydaktyczne.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie współprowadzić będzie pani Agata Bryłka - doradca metodyczny języka polskiego.
Termin 01.02.2021 godz. 16.00

Agata Bryłka
abrylka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-01-25
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl