Program:
Celem spotkania jest prezentacja nowego gatunku, który pojawił się w dydaktyce języka polskiego oraz prezentacja metod, które pomogą uczniom "wyzwolić się" z ograniczeń rozprawki i stać się świadomym odbiorcą oraz twórcą samodzielnych tekstów.
1.Próba definicji szkicu krytycznego.
2.Miejsce szkicu krytycznego w dydaktyce języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.
3.Świadome czytanie tekstu krytycznego na zajęciach.
4.Etapy samodzielnego tworzenia szkicu krytycznego.
Agata Bryłka
abrylka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (2h)
Termin zgłoszenia:
2021-04-16
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-04-19
Terminarz:
2021-04-19 16.00 - 18.00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl