Program:
Program:
1. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej - podstawy prawne.
2. Metody i sposoby przeprowadzania diagnozy w szkole i placówce oświatowej.
3. Metody monitorowania programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej.
4. Propozycje modyfikacji pod kątem zdiagnozowanych potrzeb w trakcie roku szkolnego 2021/2022.
Dodatkowe informacje:

Po sformułowaniu się grupy, uczestnicy otrzymają indywidualną informację o terminie szkolenia oraz formie odpłatności.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-09-30
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl