Program:
Zaangażowanie szkół w działalność na rzecz ochrony zdrowia psychicznego ma również na celu łamanie wyznawanych przez społeczeństwo stereotypów związanych zarówno ze zdrowiem psychicznym, jak i chorobą.

Integralną część programu stanowią zagadnienia związane z ochroną i promocją zdrowia psychicznego uczniów, psychologią zdrowia, psychologią zdrowia dzieci i młodzieży, mindfulness, psychologią pozytywną.

1. Diagnoza potrzeb i problemów szkolnej społeczności (cel i organizacja diagnozy, rozpoznanie czynników ryzyka, ustalenie czynników chroniących, ankietyzacja).
2. Czynniki chroniące związane ze środowiskiem szkolnym - klimat i kultura szkoły, rola nauczyciela.
3. Zawartość merytoryczna (wstęp/wprowadzenie, adresaci, cele programu, opis oczekiwanych efektów wraz ze wskaźnikami efektywności, metody i formy, obszary problemowe, dokumentacja, osoby/instytucje wspierające program, monitorowanie programu - ewaluacja).
4. Metody i narzędzia ewaluacyjne.
5. Działania kierowane do nauczycieli - szkolenia z zakresu promocji i ochrony zdrowia psychicznego.
6. Implementacja programu - wskazówki.
7. Dobre praktyki szkolnej ochrony zdrowia psychicznego.

Dodatkowe informacje:

Termin formy zostanie ogłoszony po zebraniu grupy uczestników, min. 10-15 osób.
Przewidywany termin realizacji formy: 07.10.2021 r.
Joanna Baran
tel.774181698
j.baran@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-10-06
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-10-07
Terminarz:
2021-10-07 15:00 - 18:00
Kluczbork, ul. K. Miarki 2, - Wypożyczalnia


© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl