Program:
1. Perspektywa głównych przedmiotów systemu szkolnego: uczeń, nauczyciel, rodzic, szkoła.
2. Psychologia pozytywna w interwencjach edukacyjnych - geneza, stan obecny, perspektywy.
3. Praktyka edukacyjna oparta na psychologii pozytywnej - przegląd:
Martin E. P. Seligman i Geelong Grammar School - model PERMA(H)
Martin Lipman - „Filozofia dla dzieci”
Carol Dweck - „Growth mindset”
Koło dzielności
Nauczanie dla mądrości

Dodatkowe informacje:
Przewidywany termin realizacji formy: rok szkolny 2021/2022
Szkolenie na zlecenie dyrektora placówki oświatowej, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącym.
Uwaga:
Realizacja szkolenia, ze względów organizacyjnych, odbywa się w formule stacjonarnej w następujących miejscowościach: Kluczbork, Opole, Wołczyn, Byczyna, Namysłów, Bogacica, Kuniów, Biadacz, Kujakowice Dolne, Bogdańczowice.
Joanna Baran
tel.774181698
j.baran@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-10-29
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl